เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?

อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?
อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง? มาติดตามไปพร้อมกันได้เลย งานธนาคารเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์และมีข้อดีหลายประการที่ทำให้หลายคนสนใจ หนึ่งในนั้นคือความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากสถาบันการเงินมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพสูง ผู้ที่เริ่มต้นจากตำแหน่งพนักงานทั่วไปสามารถพัฒนาตนเองและเลื่อนขั้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ การทำงานในธนาคารยังให้ความรู้สึกถึงความมีหน้ามีตาในสังคม เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม
นอกจากนี้ ในยุคนี้ตำแหน่งงานในธนาคารมีความหลากหลายมากขึ้นและเปิดกว้างให้ผู้สมัครจากหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น หลายตำแหน่งไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาสายตรงทางด้านการเงินการธนาคารหรือการบัญชีเท่านั้น แต่ยังเปิดรับผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การบริหารจัดการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสิ่งนี้ทำให้งานธนาคารในยุคปัจจุบันเป็นที่ต้องการของเด็กจบใหม่มากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสและช่องทางการสมัครงานที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

ทำไมงานธนาคาร ถึงเป็นงานยอดนิยมในหมู่เด็กจบใหม่

จากผลสำรวจของ Laws of Attraction โดยจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) พบว่าแม้เงินเดือนเริ่มต้นของงานในสายธนาคารจะอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท แต่ก็มีความก้าวหน้าในสายอาชีพค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการกระจายตัวของระดับตำแหน่งค่อนข้างดี ตั้งแต่ระดับเด็กจบใหม่ที่มีสัดส่วน 26.8% พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 25.6% พนักงานระดับกลาง 22.6% และผู้บริหารระดับสูง 17.9% นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการเกษียณอายุก่อนกำหนด เนื่องจากช่วงอายุของพนักงานกระจายตัวอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ Gen-Z 27.4% Gen-Y 39.7% และ Gen-X 32.9%
งานสายธนาคารสามารถรองรับการทำงานของคนในทุกเจนเนอเรชันได้เป็นอย่างดี และไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่คนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น เปรียบเทียบกับสายงานโฆษณาที่มีการจ้างงานกระจุกตัวที่ Gen-Y ถึง 42.5% ขณะที่ Gen-X ต่ำเพียง 27% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายงานธนาคารมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากกว่าในการรองรับพนักงานจากหลากหลายช่วงอายุ
อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?

อยากทำงานธนาคาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? ใครสมัครได้บ้าง?

สำหรับการทำงานธนาคารนั้น ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสายการเงินและการธนาคาร ตัวอย่างคณะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในธนาคาร ได้แก่

 • คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน)
 • คณะวิทยาการจัดการ (สาขาการเงินและการธนาคาร)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมการเงิน)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

การเรียนในคณะที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การธนาคาร และการบัญชีจะช่วยให้ผู้สมัครมีพื้นฐานความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานในธนาคาร ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ปัจจุบันการทำงานสายธนาคารมีความเปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้น มีตำแหน่งต่าง ๆ ในสถาบันการเงินที่เปิดรับมากมาย ซึ่งบางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการเงินโดยตรง คนที่เรียนจบจากคณะหรือสาขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน แต่มีความสนใจทำงานในธนาคาร ก็สามารถยื่นใบสมัครได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญคือการศึกษาประกาศสมัครงานอย่างละเอียด เพื่อดูว่ารายละเอียดงานนั้นตรงกับทักษะที่เรามีมากน้อยเพียงใด หากสามารถปรับทักษะและความรู้ที่มีให้เข้ากับความต้องการของตำแหน่งงานในธนาคาร ก็จะมีโอกาสได้รับพิจารณาในการสมัครงานมากขึ้น

อยากทำงานธนาคาร ต้องรู้อะไรบ้าง?

คุณสมบัติที่สำคัญของพนักงานธนาคาร

ลองมาดูกันถึงคุณสมบัติคร่าวๆ ของพนักงานธนาคารกันบ้างว่ามีจุดไหนที่ผู้สมัครต้องเตรียมตัวกันบ้าง เราลองทำเช็คลิสต์มาให้ดูกันแล้ว

 • มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับตำแหน่งงาน
 • มีความคล่องแคล่ว สามารถจัดการข้อมูลของงานได้อย่างเป็นระเบียบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มี Service Mind รักในการบริการ
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน และรับแรงกดดันได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
 • เป็นคนที่สื่อสารได้ดี มีความรู้ด้านภาษา และเป็นคนสุภาพ

ทักษะและความรู้ที่ควรมี

พูดถึงคุณสมบัติคร่าวๆ ที่พนักงานแบงค์ควรมีกันไปแล้ว คราวนี้ลองมาดูทักษะและความรู้เพิ่มเติมกันดีกว่า โดยตรงนี้จะเป็นการแนะนำแบบรวมๆ ในทุกตำแหน่งของสายงานนี้ ซึ่งบางตำแหน่งอาจจะต้องการทักษะที่แตกต่างกันออกไป

 • ทักษะการฟังที่ดี เพราะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้แม่นยำและตรงจุด
 • ทักษะการพูดก็ต้องเป๊ะ ในการอธิบายเรื่องการเงินหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ลูกค้าเข้าใจ
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์
 • สามารถประยุกต์ข้อมูลได้หลากหลาย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • กระบวนการความคิดที่ถี่ถ้วนและมีวิจารญาณ
 • ทักษะการเขียน สามารถใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลัก
 • สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า พร้อมแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน บัญชีรายรับ-รายจ่าย

สรุป อยากทำงานธนาคาร เตรียมตัวอย่างไร?

แม้ว่าการทำงานธนาคารในยุคนี้จะเปิดกว้างมากขึ้นและต้อนรับผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนจบเกี่ยวกับการเงินโดยตรง ผู้สมัครก็ควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนอยู่บ้าง นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือภาพลักษณ์ บุคลิกภาพที่ดี และดูน่าเชื่อถือ เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะให้ความไว้วางใจแก่สถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้น เด็กจบใหม่ที่มีความฝันอยากทำงานแบงค์ ไม่ต้องกังวลมากเกินไป ขอแค่มีความตั้งใจจริง และพยายามพัฒนาตนเองในด้านที่เกี่ยวข้อง รับรองว่าประสบความสำเร็จได้แน่นอน
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…