เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

สวัสดิการองค์กร ที่ควรมีเพื่อคนทำงาน มีอะไรบ้าง ?

สวัสดิการองค์กร ที่ควรมีเพื่อคนทำงาน มีอะไรบ้าง ?
สวัสดิการองค์กร สิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดให้เพื่อประโยชน์ของบุคคล ซึ่งอาจเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน สุขภาพ การศึกษา หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สวัสดิการของพนักงานในองค์กรอาจรวมถึงประกันสุขภาพ การสนับสนุนค่าเล่าเรียน โบนัส การพักร้อน และอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยจะมีสวัสดิการอะไรบ้าง ติดตามไปพร้อมกับ PartTimeTH ได้เลย

สวัสดิการองค์กร เพื่อพนักงานที่ควรมี ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

การสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ตัวอย่างของสวัสดิการที่บริษัทอาจให้แก่พนักงาน ได้แก่

1. ประกันสุขภาพ

 • การครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

2. การลาพักผ่อน

 • การลาป่วย
 • การลากิจ
 • การลาคลอด
 • การลาพักร้อนตามสิทธิ

3. เงินเดือนและโบนัส

 • เงินเดือนที่เหมาะสมกับตำแหน่งและบทบาทหน้าที่
 • โบนัสตามผลการทำงานและผลประกอบการของบริษัท

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

 • โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ผ่านการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร
 • การสนับสนุนการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้ออนไลน์

5. สวัสดิการบำรุงเลี้ยง

 • การสนับสนุนการมีบุตร เช่น เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร
 • การสนับสนุนด้านสุขภาพครอบครัว

6. สวัสดิการการเงิน

 • การออมเงินสำรองฉุกเฉิน
 • การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ยสำหรับพนักงาน
 • การออมเงินบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7. สวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงาน

 • บรรยากาศทำงานที่เป็นกันเองและพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน เช่น ห้องพักผ่อน อาหารกลางวัน
 • การสนับสนุนการออกกำลังกาย เช่น ห้องฟิตเนส หรือคลาสออกกำลังกาย

สวัสดิการเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน โดยทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงาน และรู้สึกสบายใจในองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรในระยะยาว

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

การมีสวัสดิการองค์การ มีผลดีอย่างไร ?

การมีสวัสดิการให้พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เหตุผลที่ต้องมีสวัสดิการที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด มีดังนี้

1. การดูแลความพึงพอใจของพนักงาน

 • การมีสวัสดิการที่ดีส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงานในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบรรยากาศในที่ทำงานที่ดีขึ้น
 • ทำให้พนักงานรู้สึกว่าบริษัทห่วงใยและเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน

2. การส่งเสริมและการพัฒนาพนักงาน

 • การมีสวัสดิการที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงาน ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว
 • ทำให้พนักงานมีความพร้อมที่จะรับภาระงานที่มีความท้าทายมากขึ้นและสามารถเติบโตในสายงานได้

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดความเครียด

 • การมีสวัสดิการที่ดีอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยลดความเครียดในที่ทำงาน
 • สวัสดิการที่ช่วยลดความกังวลด้านการเงิน สุขภาพ และครอบครัว จะทำให้พนักงานสามารถมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น

4. การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่

 • การมีสวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ เช่น ประกันสุขภาพและโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน
 • ลดอัตราการเจ็บป่วยและการขาดงาน ทำให้การทำงานไม่สะดุด

5. การดูแลความบาลานซ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

 • การมีสวัสดิการที่เกี่ยวกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว ช่วยสร้างบาลานซ์ในการดำเนินชีวิตของพนักงาน
 • ช่วยให้พนักงานมีเวลาสำหรับครอบครัว งานอดิเรก และการพักผ่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุขและความพึงพอใจในการทำงาน

ดังนั้น การมีสวัสดิการที่ดีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรพิจารณา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานในระยะยาว

สรุปส่งท้าย

สวัสดิการองค์กรที่ดีมักช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร ลดอัตราการลาออก และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…