เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 45 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 45 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 45 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • 1. กองบังคับการและบริการที่ 1 (ร้อย.บก.บร.๑)
  • จำนวน 25 อัตราชาย
 • 2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (ร้อย.ปพ.๑ )
  • จำนวน 10 อัตราชาย
 • 3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 (ร้อย.ปพ.๓)
  • จำนวน 10 อัตราชาย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • เพศชาย
 • มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนํามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้
 • มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
 • ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
 • ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้พิจารณา และให้ถือว่าคําพิจารณาเป็นที่สุด

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3 ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาตินแดน นนพหลโธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…