เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เทคนิคบริหารคน ให้ได้ทั้งใจและงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคบริหารคน ให้ได้ทั้งใจและงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงาน สิ่งที่หัวหน้างานหลาย ๆ คนได้พลาดไปเกิดเป็นปัญหานั่นก็คือขาด เทคนิคบริหารคน ซึ่งการทำงานจะออกมามีประสิทธิภาพได้ ลูกน้อง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จะต้องทำงานได้อย่างมีความสุขและทุ่มเทเพื่อการทำงาน โดยรายละเอียดของเทคนิคบริหารคนเป็นอย่างไร ติดตามพร้อมกันกับ PartTimeTH ได้เลย

เทคนิคบริหารคน ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคบริหารคนให้ได้ทั้งใจและทั้งงานเป็นศักยภาพที่สำคัญในการนำทีมและผู้คนในองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ดีขึ้น นี่คือเทคนิคบางอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้

1. สื่อสารอย่างเปิดเผยและเข้าใจ

การสื่อสารอย่างเปิดเผยและเข้าใจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการบริหารคนให้ได้ทั้งใจและทั้งงาน นี่คือวิธีการที่สามารถใช้ในการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยเพื่อให้ทีมของคุณเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น

วิธีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและเข้าใจ

1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน

 • วิธีการ: ใช้การประชุมทีมเพื่อชี้แจงเป้าหมายของโครงการหรือการทำงานให้ชัดเจน แจ้งให้ทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของงาน
 • ตัวอย่าง: “เป้าหมายของโครงการนี้คือการเพิ่มยอดขายให้ได้ 20% ภายในไตรมาสหน้า โดยมุ่งเน้นที่การขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเก่า”

2 ใช้การสื่อสารสองทาง

 • วิธีการ: เปิดโอกาสให้ทีมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายและการทำงาน ส่งเสริมการพูดคุยอย่างเปิดเผยและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • ตัวอย่าง: “มีคำถามหรือข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ไหม? เราสามารถพูดคุยกันได้เพื่อให้แน่ใจว่าเราทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน”

3. ให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์

 • วิธีการ: เมื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ทีม ให้ความเห็นที่เจาะจงและมีประโยชน์แทนการวิจารณ์แบบทั่วไป ใช้หลักการ “ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์”
 • ตัวอย่าง: “ฉันเห็นว่าคุณทำงานตรงตามกำหนดเวลาแล้ว แต่เราต้องการเพิ่มความละเอียดในรายงานบ้าง ลองเพิ่มข้อมูลนี้ลงไปในส่วนของผลลัพธ์เพื่อทำให้รายงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

4. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

 • วิธีการ: จัดประชุมติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน
 • ตัวอย่าง: “เราจะมีการประชุมรายสัปดาห์เพื่อทบทวนความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ตามที่จำเป็น หากมีปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางนี้”

5. สร้างความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ

 • วิธีการ: ระบุและแบ่งปันบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีมอย่างชัดเจน
 • ตัวอย่าง: “คุณจะรับผิดชอบในส่วนของการรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า ส่วนคุณจะดูแลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง”

6. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • วิธีการ: ใช้เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ (Asana, Trello) และช่องทางการสื่อสารแบบทันที (Slack, Microsoft Teams)
 • ตัวอย่าง: “เราจะใช้ Slack สำหรับการสื่อสารประจำวันและ Trello สำหรับติดตามสถานะของงานและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้อง”

7. ให้ความสำคัญกับการฟังอย่างตั้งใจ

 • วิธีการ: ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมอย่างตั้งใจและตอบสนองอย่างเหมาะสม
 • ตัวอย่าง: “ฉันฟังความเห็นของคุณแล้วและเห็นว่ามีแนวทางที่ดีในการพัฒนากลยุทธ์นี้ เรามาคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำข้อเสนอของคุณไปปฏิบัติ”

2. สร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้น

การสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นในทีมมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนทีมให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ดังนี้

1. สร้างความเชื่อมั่นในทีม

 • ให้การสนับสนุน: แสดงให้ทีมเห็นว่าคุณเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้: สนับสนุนให้สมาชิกทีมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาทักษะของตนเอง

2. การสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส

เปิดรับความคิดเห็น: สร้างช่องทางที่สมาชิกทีมสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเปิดเผย
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน: ทำให้ทีมเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังของโครงการ

3. ยอมรับและให้ความสำคัญกับความสำเร็จ

 • ยกย่องผลงาน: ให้การยอมรับและขอบคุณสมาชิกทีมสำหรับความพยายามและความสำเร็จ
 • จัดการประชุมที่มีการเฉลิมฉลอง: จัดกิจกรรมหรือประชุมที่เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีม

4. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและเต็มไปด้วยพลัง

 • จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีม: จัดกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม
 • ทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่สนุก: สร้างความรู้สึกว่า “การทำงานเป็นเรื่องที่สนุก” โดยการจัดทำสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ

5. สร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกัน

 • สนับสนุนการทำงานเป็นทีม: ส่งเสริมให้สมาชิกทีมทำงานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ให้โอกาสในการร่วมตัดสินใจ: ให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญ

6. ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีม

 • สนับสนุนสุขภาพจิต: สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกทีม
 • มีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น: เสนอความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อให้ทีมสามารถจัดการกับความต้องการส่วนบุคคลได้
สร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้น

3. การพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลา

การสนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีมที่มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือกลยุทธ์และวิธีการที่คุณสามารถใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1. จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนา

 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: จัดฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติจริง เช่น การฝึกอบรมที่ให้พนักงานได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ หรือเรียนรู้จากกรณีศึกษา
 • สัมมนาและเวิร์กชอป: จัดสัมมนาหรือเวิร์กชอปที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการโครงการ หรือการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • การเรียนรู้ออนไลน์: เสนอการเข้าถึงคอร์สออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่พนักงานต้องการพัฒนา

2. สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • การเข้าถึงแหล่งข้อมูล: ให้พนักงานเข้าถึงหนังสือ บทความ หรือสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการพัฒนา
 • แหล่งเรียนรู้ภายนอก: สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนในหลักสูตรหรือการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก

3. ส่งเสริมการทำโปรเจกต์ที่ท้าทาย

 • มอบโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย: มอบหมายโปรเจกต์หรือความรับผิดชอบที่เป็นความท้าทายใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่
 • โครงการพิเศษ: จัดตั้งโครงการพิเศษที่พนักงานสามารถเข้าร่วมและมีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

4. การให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์

 • การตรวจสอบและประเมินผล: จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะแบบสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
 • การตั้งเป้าหมายและทบทวน: ช่วยพนักงานตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองและทบทวนความก้าวหน้าเป็นระยะๆ

5. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร

 • การแบ่งปันความรู้: ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหรืองานที่ทำ
 • กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน: จัดกิจกรรมที่ให้พนักงานได้เรียนรู้จากกันและกัน เช่น การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือการอภิปรายเรื่องต่างๆ

6. สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอนาคต

 • ทักษะในอนาคต: เน้นการพัฒนาทักษะที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการในอนาคต เช่น ทักษะด้านดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจัดการนวัตกรรม
 • การวางแผนพัฒนาอาชีพ: ช่วยพนักงานวางแผนเส้นทางอาชีพและการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับเป้าหมายในอนาคต

7. จัดการโปรแกรมการให้คำปรึกษา (Mentorship)

 • การให้คำปรึกษา: จัดตั้งโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เชื่อมโยงพนักงานใหม่กับพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อให้การแนะนำและการสนับสนุน
 • การพัฒนาและการเรียนรู้ตลอดเวลาช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีความก้าวหน้าและสามารถเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความพอใจในงานและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของทีม

4. การสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ

การสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบให้กับทีมเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานของทีม นี่คือบางแนวทางที่สามารถนำมาใช้ได้

1. ให้ความเข้าใจและสนับสนุน

 • การเข้าใจความต้องการ: ให้ความเข้าใจในความต้องการและความสามารถของสมาชิกในทีม ฟังความคิดเห็นและความเสียสละของพวกเขา
 • การสนับสนุน: สนับสนุนให้พนักงานมีทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การกำหนดเป้าหมายและการตั้งเป้าหมาย

 • การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และทำให้ทราบถึงคุณภาพของงานที่พวกเขาต้องทำ
 • การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย: สร้างเป้าหมายที่ท้าทายที่จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและเติบโต

3. การให้ความรู้สึกของความไว้วางใจ

 • การให้ความรู้สึกถึงความไว้วางใจ: สร้างบรรยากาศที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูล
 • การพูดจาเปิดเผย: พูดจาเปิดเผยและสร้างความไว้วางใจให้พนักงานรู้ว่าพวกเขามีบทบาทที่สำคัญในองค์กร

4. การสนับสนุนความรับผิดชอบ

 • การกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน: กำหนดและสนับสนุนให้พนักงานรับผิดชอบต่องานที่พวกเขาทำ
 • การช่วยเหลือและการสนับสนุน: ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การยอมรับและการให้ข้อติเตียน

 • การยอมรับความผิดพลาด: ยอมรับความผิดพลาดและใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
 • การให้ข้อติเตียนอย่างสร้างสรรค์: ให้ข้อติเตียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

6. การแบ่งปันความสำเร็จและการสะท้อนกลับ

 • การแบ่งปันความสำเร็จ: แบ่งปันความสำเร็จและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดี
 • การสะท้อนกลับ: ให้การสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน
การสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ

5. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบบการติดตามผล

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบบการติดตามผลที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นในการทำงานของทีม นี่คือขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ได้เพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมมุ่งมั่นที่จะทำให้ความสำเร็จตามเป้าหมาย

1. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

 • บอกทุกคนเป้าหมายที่ชัดเจน: แสดงเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ที่ทุกคนในทีมเข้าใจ
 • ระบุลักษณะและเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จ: ระบุลักษณะของงานที่ต้องทำและเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จที่ชัดเจน

2. การสื่อสารเป้าหมาย

 • ใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม: ใช้หลากหลายช่องทางเช่น ประชุม, อีเมล, และพื้นที่ทำงานในการสื่อสารเป้าหมาย
 • ยืนยันความเข้าใจ: ให้โอกาสให้ทุกคนได้ทักษะและความรู้สึกว่าคุณเข้าใจเป้าหมายที่ชัดเจน

3. ระบบการติดตามผลที่ชัดเจน

 • กำหนดตัวชี้วัด (KPIs): กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ติดตามและประเมินผล: ติดตามความก้าวหน้าของงานและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
 • ปรับปรุงแผนการกระทำ: ปรับปรุงแผนการดำเนินงานหรือแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการติดตามที่ได้รับ

4. การให้ข้อมูลและการรายงาน

 • การรายงานความก้าวหน้า: ให้ข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
 • การแบ่งปันข้อมูล: แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับความสำเร็จและข้อบกพร่อง และการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุง

5. การสนับสนุนและการยอมรับความคิดเห็น

 • การสนับสนุนและช่วยเหลือ: สนับสนุนให้ทีมแก้ไขปัญหาหรือความท้าทายในการทำงาน
 • การยอมรับความคิดเห็น: ยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

สรุปส่งท้าย

เทคนิคการบริหารคนเพื่อให้ได้ทั้งใจและงานเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความพยายามและกลยุทธ์ที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…
ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานให้รักและสามัคคีกัน ร่วมมือกันในลักษณะ “การทำงานเป็นทีม” วัฒนธรรมนี้เน้นให้พนักงานรู้จักพูดคุยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะมีแบบแผนค่านิยมของครอบครัวที่พนักงานทุกคนเคารพและเชื่อฟัง…
เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

การถ่ายรูปสมัครงาน เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเอง หากคุณต้องการที่อยากจะได้งานนั้นจริง ๆ เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…