เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย 11 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย 11 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย 11 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และ
 • ค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. ตำแหน่ง พนักงานทางสาย

 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และ
 • ค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และ
 • ค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

6. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

7. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เพศชาย/หญิง
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารทั่วไป), อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้น ดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์)

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 ณ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร ในวันและเวลาราชการ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…