เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 25 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 25 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 25 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
  • กองกลาง จํานวน 2 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
  • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุก สาขาวิชา หรือ
  • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

 • จำนวนอัตราว่าง 2 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

 • จำนวนอัตราว่าง 9 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จํานวน 1 อัตรา
  • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา โยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขา วิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความ สามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…