เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีสาเหตุและวิธีแก้อย่างไรบ้าง

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีสาเหตุและวิธีแก้อย่างไรบ้าง
ในยุคปัจจุบันที่การทำงานในองค์กรมีความซับซ้อนและเร่งรีบมากขึ้น หนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรทั่วโลกต้องเผชิญคือภาวะ Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงาน ภาวะนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กรในหลายด้านอีกด้วย

Burnout Syndrome คืออะไร?

ภาวะหมดไฟในการทำงาน หรือ Burnout เป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดสะสมจากการทำงานเป็นเวลานาน ส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หมดไฟ ไร้เรี่ยวแรง หมดแรงจูงใจในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และส่งผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง

สาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงานหรือ Burnout

โดยสาเหตุหลักที่พบว่า ทำให้เกิดภาวะ Burnout ได้แก่

1.ปริมาณงานที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล

พนักงานถูกมอบหมายให้ทำงานเพิ่มเติม ส่งผลให้ปริมาณงานมากเกินไป และไม่สามารถจัดการงานได้ทันกำหนด

2.วัฒนธรรมองค์กรไม่เป็นมิตร

พนักงานได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นมิตร ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเพศ นินทา การเมือง และการบูลลี่

3.ขาดการสนับสนุนจากหัวหน้างาน

พนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานอย่างเหมาะสม ทำให้รู้สึกขาดที่ปรึกษาและพึ่งพิง

4.การบริหารงานแบบ Micro Management

Micro Management คือ การบริหารงานที่มุ่งเน้นไปที่การควบคุม หรือการดูแลรายละเอียดของงานอย่างมากจนเกินไป จนทำให้พนักงานรู้สึกไม่ได้รับความไว้วางใจ หรือเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง

5.เงินเดือน หรือผลตอบแทนที่ไม่ยุติธรรม

เงินเดือน หรือผลตอบแทนที่ไม่ยุติธรรมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกไร้คุณค่าในที่ทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ทั้งงานหลักและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

สาเหตุทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ภาวะ Burnout จะเกิดขึ้นที่ตัวพนักงาน แต่องค์กรมีบทบาทสำคัญที่ช่วยป้องกัน และลดโอกาสเกิดภาวะ Burnout ของพนักงานได้

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีสาเหตุและวิธีแก้อย่างไรบ้าง

ผลกระทบของภาวะ Burnout ต่อพนักงาน

ภาวะ Burnout ส่งผลกระทบต่อพนักงานโดยตรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างผลกระทบ ดังนี้

1.ความรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์

ไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลีย ไม่กระตือรือร้นในการทำงาน หมดกำลังใจ ไปจนถึงความรู้สึกด้านลบต่อตนเองและผู้อื่น โดยอาจนำไปสู่ปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตได้ในระยะยาว

2.ปัญหาด้านการนอนหลับ และรับประทานอาหาร

โดยภาวะ Burnout มักก่อให้เกิดปัญหาด้านการนอนหลับและการรับประทานอาหาร ซึ่งอาจทำให้นอนหลับมากหรือน้อยเกินไป และรับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไป อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดอย่างบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ

3.ปัญหาด้านสุขภาพ

ภาวะ Burnout ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันต่ำลง ปวดกล้ามเนื้อ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และอื่น ๆ โดยการศึกษาพบว่า พนักงานกว่า 1 ใน 3 ตัดสินใจลาออก เนื่องจากประสบกับภาวะ Burnout

วิธีแก้ ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีอะไรบ้าง?

แล้ว Burnout แก้ยังไงได้บ้าง? โดยองค์กรสามารถลดกระทบจากพนักงาน Burnout ได้ ด้วยการป้องกันโอกาสเกิดภาวะ Burnout ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนี้

1.การจัดการปริมาณ และความยาก-ง่ายของงานอย่างเหมาะสม

วิธีการนี้จะช่วยไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งทำงานมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการงาน และมุมมองต่อคุณค่าของตนเอง

2.ปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานของหัวหน้าทีม หรือหัวหน้าแผนก

การบริหารงานอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

3.สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร

พื้นที่การทำงานควรปราศจากการบูลลี่ พูดจาเสียดสี เหยียดเพศ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่า ความคิดเห็นของตนเองมีคุณค่าและถูกรับฟัง

4.กำหนดนโยบายเพิ่มเงินเดือน หรือรางวัลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม

นโยบายที่ชัดเจนและยุติธรรมจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่า ความทุ่มเทในหน้าที่การงานถูกมองเห็น และมีคุณค่า

5.ส่งเสริมนโยบายด้านสุขภาพ

สุขภาพที่แข็งแรงช่วยลดโอกาสเกิดภาวะ Burnout ได้ นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมสุขภาพขององค์กร เช่น ส่วนลดฟิตเนส อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ ยังชี้ให้พนักงานเห็นถึงความใส่ใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน มีสาเหตุและวิธีแก้อย่างไรบ้าง

บทสรุปส่งท้าย

การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน สิ่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของภาวะ Burnout ในพนักงาน ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว ดังนั้น เจ้าของกิจการหลายคนจึงตัดสินใจจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาดูแลองค์กร แทนที่จะทำการบริหารด้วยตนเอง
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…
วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน บริษัทเล็กหรือใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร ?

วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน บริษัทเล็กหรือใหญ่ แตกต่างกันอย่างไร ?

วิธีเลือกบริษัทเข้าทำงาน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถส่งผลต่อเส้นทางอาชีพและความพึงพอใจในงานของคุณในอนาคต ซึ่งในวันนี้ PartTimeTH ได้รวบรวมแนวทางในการตัดสินใจเลือกบริษัทเพื่อเข้าทำงาน ซึ่งหากการเลือกบริษัทที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…