เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

วิธีสร้างมูลค่าการทำงานของเราเพื่อองค์กร

วิธีสร้างมูลค่าการทำงานของเราเพื่อองค์กร

สร้างมูลค่าการทำงาน ในบริบทของสังคมและการทำงาน มันหมายถึงคุณสมบัติทางความรู้และทักษะที่สะสมมาตั้งแต่ต้น ซึ่งบุคคลจะมีมูลค่าต่อองค์กรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการนำศักยภาพเหล่านั้นมาใช้ได้เต็มที่แค่ไหน และองค์กรต่าง ๆ มีความคาดหวังให้พนักงานของตนมีทักษะและความสามารถ วันนี้ PartTimeTH จะมาแนะนำทักษะและความสามารถที่เป็นมูลค่าของการทำงานที่ถือว่าเป็นพื้นฐานขององค์กรมาฝากกัน

มีไหวพริบ

การมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถือเป็นทักษะสำคัญในการทำงานในโลกปัจจุบัน เพราะในแต่ละวัน อุปสรรคและปัญหามักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หากเราไม่ใส่ใจหรือเพิกเฉยต่อปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ สิ่งเหล่านี้อาจบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ สร้างความรำคาญและทำให้หัวหน้าต้องเข้ามาจัดการเอง

มีความรอบรู้

ความรอบรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องแฟกซ์ รวมถึงงานง่าย ๆ อย่างการโอนสายโทรศัพท์หรือการส่งอีเมล นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยีหรือ “โลว์เทคโนโลยี” ซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการทำงาน

ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไม่ใช่แค่การเปิดหรือปิดเครื่องได้เท่านั้น แต่คุณต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น MS Word, MS Excel, WinZip, ACD See และโปรแกรมแอนตี้ไวรัส นอกจากนี้ การรู้จักเคล็ดลับและเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ การมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการทำงานของคุณ

เรียนรู้งานเร็ว

การเรียนรู้งานเร็วเป็นทักษะที่มีคุณค่าในโลกการทำงานสมัยใหม่ หากคุณสามารถทำความเข้าใจงานและหน้าที่ของคุณได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของทีมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าคุณสามารถ “รู้ทาง” เจ้านายหรือเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ด้วย ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าควรทำอะไรและเมื่อไหร่ เพื่อให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งเจ้านายและลูกค้า

มีทักษะในการบริหารข้อมูล

ทักษะในการบริหารข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน รู้ว่าควรเก็บข้อมูลใดไว้และควรทิ้งเอกสารชิ้นไหน การจัดระเบียบโต๊ะทำงานไม่ให้รกด้วยกองเอกสารเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การไม่ปล่อยให้คอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยไฟล์ขยะก็เป็นการช่วยรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

มีเครดิตดี

การมีเครดิตดีช่วยลดปัญหาเรื่องเงินได้ การที่คุณต้องเผชิญกับปัญหาการเงินจนถึงขั้นต้องหยิบยืมเพื่อนฝูงบ่อย ๆ อาจทำให้บริษัทหรือองค์กรมองว่าคุณขาดสมาธิในการทำงาน เพราะคุณจะกังวลเรื่องเงินเป็นประจำ

รอบรู้ในงานของตนเป็นอย่างดี

การมีความรอบรู้ในงานและหน้าที่ของตนเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน คุณจำเป็นต้องเข้าใจในรายละเอียดของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรู้ว่าควรทำอะไรและอย่างไร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

การรอบรู้ในงานของตนเองยังช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ ยังทำให้คุณสามารถให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะส่งเสริมความเชื่อมั่นและการทำงานเป็นทีม และทำให้คุณเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนร่วมงานและหัวหน้า

พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา

การรู้หลายภาษาเป็นทักษะที่มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การสื่อสารระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ เพราะมันช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลกได้อย่างราบรื่น การรู้หลายภาษาเพิ่มโอกาสในการทำงานที่กว้างขึ้น

เป็นคนมีเหตุผล

การเป็นคนมีเหตุมีผลคือการเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองเพียงฝ่ายเดียว การรับฟังและทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่างช่วยให้คุณมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นและสร้างความร่วมมือที่ดีขึ้นในที่ทำงาน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวและยอมรับเมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่ดีกว่า การไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองเพียงฝ่ายเดียวทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และส่งเสริมการทำงานที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

อัพเดตตัวเองให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา

การอัพเดตตัวเองให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณควรทราบว่าอะไรเป็นเทรนด์ใหม่และอะไรที่กำลังเป็นกระแส เพื่อให้คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการอัพเดตตัวเองคือการอ่านหนังสือพิมพ์หรือการท่องอินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์ข่าวหรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานและอุตสาหกรรมของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณติดตามข่าวสารและแนวโน้มที่สำคัญ รวมถึงรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง

เช็กตัวเองว่าสร้างมูลค่าการทำงานได้มากแค่ไหน

ลองเช็กตัวเองดูสิว่าคุณมีคุณค่าพอสำหรับบริษัทที่คุณทำงานอยู่หรือยัง ถ้าคำตอบคือ “ยัง” คุณควรรีบสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้กับตัวเองโดยเร็ว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลย

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ยังทำให้คุณมีทักษะและความรู้ที่องค์กรต้องการ ซึ่งจะทำให้คุณเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อทีมและบริษัท ดังนั้น อย่ารอช้า รีบเริ่มต้นสร้างความสามารถและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างอนาคตของคุณในที่ทำงาน

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…
ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานให้รักและสามัคคีกัน ร่วมมือกันในลักษณะ “การทำงานเป็นทีม” วัฒนธรรมนี้เน้นให้พนักงานรู้จักพูดคุยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะมีแบบแผนค่านิยมของครอบครัวที่พนักงานทุกคนเคารพและเชื่อฟัง…
เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

การถ่ายรูปสมัครงาน เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเอง หากคุณต้องการที่อยากจะได้งานนั้นจริง ๆ เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…