เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

ทำงานอย่างไร ให้เพิ่มเงินเดือน โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนงาน

ทำงานอย่างไร ให้เพิ่มเงินเดือน โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนงาน
คนทำงานอาจสงสัย การจะเพิ่มเงินเดือนได้ ต้องทำอย่างไร บางคนก็ออกจากงานเพื่อเปลี่ยนงานที่ทำอยู่บ้าง บางคนก็อยู่ที่เดิม หวังว่าสักวันนึงจะได้อัพเงินเดือน ซึ่งในวันนี้ PartTimeTH จะมาเผยเคล็ดลับทำงานอย่างไร โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนงาน ให้ทุกท่านได้รับชมกัน โดยรายละเอียดจะมีบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

เทคนิคเพิ่มเงินเดือน แบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนงาน

1.หาโอกาสในการเติบโตในสายงานของคุณ

การหางานที่มีโอกาสเติบโตนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือ คุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และพร้อมที่จะคว้าโอกาสเมื่อมันมาถึง

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณหางานที่มีโอกาสเติบโต

1. ศึกษาและทำความเข้าใจบริษัท: ก่อนที่จะสมัครงานกับบริษัทใด ๆ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้ละเอียด เข้าใจวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า บริษัทนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ และคุณจะสามารถนำเสนอตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์

2. ตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะ: กำหนดเป้าหมายในอาชีพการงานของคุณ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คุณสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม อ่านหนังสือ หรือเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ

3. สร้างผลงาน: มุ่งมั่นทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและพยายามหาโอกาสใหม่ ๆ เสนอแนะแนวคิดใหม่ ๆ และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ สิ่งนี้จะแสดงให้หัวหน้าของคุณเห็นว่า คุณเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น และมีศักยภาพ

4. สร้างเครือข่าย: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ การมีเครือข่ายที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสใหม่ ๆ และได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์

5. มองหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท: คิดหาวิธีใหม่ ๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท สิ่งนี้จะแสดงให้หัวหน้าของคุณเห็นว่า คุณเป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมุ่งมั่นที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ

6. มีความมั่นใจ: เชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของคุณ กล้าที่จะเสนอความคิดเห็น และคว้าโอกาสเมื่อมันมาถึง

7. อดทน: การหางานที่มีโอกาสเติบโตนั้น ต้องใช้เวลาและความพยายาม อย่าย่อท้อหากคุณยังไม่ประสบความสำเร็จ จงเรียนรู้จากประสบการณ์ และพัฒนาตัวเองต่อไป

การสร้างผลงานที่ดีและการแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน

2. พัฒนาทักษะและความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดแรงงาน

การมี Growth Mindset หรือ ความคิดแบบเติบโต เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเองในตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาส เพิ่มเงินเดือน ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนงาน

วิธีพัฒนาทักษะและความรู้

 • หาข้อมูล:
  • ค้นหาคอร์สออนไลน์ อ่านหนังสือ หรือเข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับงานและสาขาอื่นๆ ที่สามารถเสริมสร้างทักษะ
  • ติดตามข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ ในแวดวงที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกฝน:
  • นำทักษะที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานจริง
  • หาโอกาสทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ
  • ตั้งเป้าหมายและท้าทายตัวเองอยู่เสมอ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
  • พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือ mentor ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการพัฒนาทักษะและความรู้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
  • ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
 • เพิ่มโอกาสในการก้าวหน้า:
  • มีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญ
  • มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
  • มีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่ใหญ่ขึ้น
 • เพิ่มมูลค่าของตัวเอง:
  • เป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงาน
  • มีโอกาสได้เงินเดือนที่สูงขึ้น

3. มีความรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อเงินเดือน

พนักงานที่มีความรับผิดชอบ มักจะมีคุณสมบัติเหล่านี้

 • ทำงานด้วยความมั่นใจและความเป็นผู้นำตัวเอง: สามารถทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ส่งงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด: ทำงานเสร็จตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีคุณภาพงานที่ดี: งานที่ทำมีความถูกต้อง ปราณีต ตรงตามมาตรฐาน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้: เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ หาทางแก้ไข และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานเป็นทีมได้: สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ช่วยเหลือเกื้อกูล และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • พนักงานที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ล้วนเป็นพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร องค์กรจึงมักมีนโยบายจ่ายเงินเดือนที่สูงกว่าพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ การมีความรับผิดชอบยังส่งผลดีต่อความสำเร็จในอาชีพ พนักงานที่มีความรับผิดชอบ มักได้รับการไว้วางใจจากหัวหน้างาน มีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญ และมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

4. แสดงถึงความต้องการของคุณต่อหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารความต้องการของคุณต่อหัวหน้า โดยเฉพาะเรื่องการขอปรับเงินเดือนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างคุณกับหัวหน้า

เคล็ดลับในการแสดงถึงความต้องการของคุณต่อหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เตรียมตัวให้พร้อม

 • กำหนดเป้าหมาย: คุณต้องการอะไรจากการพูดคุยครั้งนี้? เป็นการขอ ปรับเงินเดือนหรือโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน?
 • รวบรวมข้อมูล: หลักฐานที่สนับสนุนว่าคุณสมควรได้รับ การปรับเงินเดือน เช่น ผลงานที่ผ่านมา ทักษะ ประสบการณ์ ข้อมูลเปรียบเทียบเงินเดือนในตำแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในตลาด
 • ฝึกฝนการพูด: ฝึกพูดคำขอของคุณล่วงหน้า พยายามพูดให้ชัดเจน มั่นใจ และกระชับ

2. เลือกเวลาที่เหมาะสม

 • เลือกเวลาที่หัวหน้าของคุณว่าง และมีสมาธิ
 • หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่วุ่นวาย หรือใกล้ๆ กำหนดส่งงานสำคัญ

3. พูดคุยอย่างมืออาชีพ

 • เริ่มต้นด้วยการขอบคุณหัวหน้าสำหรับโอกาสในการพูดคุย
 • อธิบายความตั้งใจของคุณอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา
 • เน้นย้ำผลงาน ทักษะ และประสบการณ์ของคุณ
 • อธิบายว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคุณสมควรได้รับ การปรับเงินเดือน
 • เสนอตัวเลขที่คุณต้องการ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน
 • แสดงความยินดีที่จะเจรจา

4. รับฟังอย่างตั้งใจ

 • ฟังสิ่งที่หัวหน้าของคุณพูดอย่างตั้งใจ
 • ถามคำถามเพื่อขอความชี้แจง หากจำเป็น
 • แสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของเขา

5. รักษาท่าทีที่เป็นบวก

 • มั่นใจและกระตือรือร้น
 • แสดงให้เห็นว่าคุณ เต็มใจที่จะทำงานหนักต่อไป
 • ขอบคุณหัวหน้าของคุณสำหรับเวลาและการพิจารณา
 • สิ่งสำคัญ
 • การพูดคุยเรื่อง การปรับเงินเดือน ควรเป็นไปอย่างมืออาชีพ และ เคารพซึ่งกันและกัน
 • อย่าขู่เข็ญหรือต่อรองกับหัวหน้า
 • เตรียมพร้อมที่จะรับคำตอบปฏิเสธและเรียนรู้จากมัน

อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มเงินเดือนได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายดาย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในตอนนี้อาจยังไม่เพิ่มเงินเดือนแต่อนาคตอาจจะเพิ่มเงินเดือนให้ก็ได้ ทุกอย่างล้วนมีเหตุผล เพราะฉะนั้นจึงหมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี มีประสิทธิภาพ แล้วผลสำเร็จจะได้ดังที่ใจหวังไว้

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…