เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ 21 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ 21 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ 21 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การเคหะแห่งชาติ ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ทางรัฐศาสตร์
  • ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
  • ทางบริหารธุรกิจ
  • ทางเศรษฐศาสตร์
  • ทางการจัดการ
  • ทางนิติศาสตร์
  • ทางการบัญชี
  • ทางการเงินและการธนาคาร
  • ทางการพัฒนาชุมชน
  • ทางมนุษยศาสตร์

2. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน

 • จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • ต้องมีใบประกาศหรือใบรับรองารอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

4. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ทางผังเมือง
  • ทางการวางผังเมือง
  • ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
  • ทางการวางผังชุมชน
  • ทางการวางแผนภาค
  • ทางการวางแผนภาคและเมือง
  • ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  • ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี
  • สาขาการบัญชี
  • สาขาการเงิน
  • สาขาการเงินและการธนาคาร
  • สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
  • สามารถไปปฏิบัติงานประจํา
  • สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ
  • สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

6. ตำแหน่ง นักบัญชี

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี
  • สาขาการบัญชี

7. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชา โยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

8. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

สนใจติดต่อสมัครสอบ

 1. ผู้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไสน์ ทากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการสมัครใหม่โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่การเคทะแห่งชาติกำหนดเว็บไซต์ https://nha.jobthaigov.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2567” ภายในวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้น วันหยุดราชการ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 00.00 น. และวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 20.30 น.) และชำระเงินได้ ถึงเวลา 22.00 น.
 3. หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่างๆ
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…