เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

9 เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวิดีโอทางไกล

เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมวิดีโอทางไกล มีเทคนิคดังต่อไปนี้

เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมวิดีโอทางไกล มีเทคนิคดังต่อไปนี้

 1. เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ทดสอบอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้พร้อมใช้งาน ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า
 2. ใช้สถานที่ที่เงียบสงบและมีแสงสว่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนต่างๆ
 3. เปิดกล้องวิดีโอเสมอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
 4. พูดชัดเจนและช้าลง อย่าพูดซ้อนคำกัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น
 5. ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของซอฟต์แวร์ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งปันหน้าจอ, เครื่องมือนำเสนอ, การโหวตออนไลน์
 6. จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เริ่มและสิ้นสุดตรงเวลา ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามวาระการประชุม
 7. แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ผู้ดำเนินการประชุม, ผู้จดบันทึกการประชุม, ผู้ควบคุมเวลา
 8. จัดทำบันทึกและสรุปมติที่สำคัญจากการประชุม แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
 9. ขอคำติชมเพื่อปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป เช่น สำรวจความพึงพอใจ รับฟังข้อเสนอแนะ

โดยการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหาอุปสรรค และทำให้การประชุมวิดีโอทางไกลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายองค์กรได้นำระบบการทำงานแบบ work from home หรือ WFH มาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล การทำงานแบบ WFH นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุม

ข้อดีของการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวิดีโอทางไกล

 • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเดินทางและอยู่ในสถานที่แออัด
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรเวลาทำงานได้มากขึ้น
การประชุมวิดีโอ

ข้อเสียของการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมวิดีโอทางไกล

 • อาจขาดการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเหมือนการทำงานในออฟฟิศ
 • มีสิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อมบ้าน เช่น เสียงรบกวน สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • การประชุมทางไกลผ่านวิดีโออาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการประชุมแบบเผชิญหน้า โดยมีรายงานบางฉบับระบุว่าอาจเกิดปัญหาเช่น ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเข้าร่วมประชุม ขาดความสนใจหรือสมาธิในการประชุม เกิดความล่าช้าหรือปัญหาทางเทคนิค เป็นต้น

ดังนั้น การทำงานแบบ WFH จึงต้องมีการวางแผนและจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ทั้งการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือสนับสนุนการทำงานอย่างถูกต้อง รวมถึงการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสม

การประชุมวิดีโอทางไกล

สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการทำงานแบบ Work From Home

 • ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เมื่อพนักงานทำงานจากที่บ้าน อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยไม่ระมัดระวัง องค์กรจำเป็นต้องมีนโยบายรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เหมาะสม
 • การจัดการด้านกายภาพ การทำงานที่บ้านอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การนั่งทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงรบกวน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
 • ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว การทำงานจากที่บ้านอาจทำให้พนักงานยากต่อการแบ่งแยกเวลาระหว่างงานและเวลาส่วนตัว ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดและความผิดปกติทางอารมณ์ได้ จึงควรมีการวางแผนและบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์กรอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ Work From Home มากขึ้น
 • วัฒนธรรมองค์กร การทำงานแบบ WFH อาจส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากพนักงานมีโอกาสพบปะพูดคุยกันน้อยลง ทำให้ขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร องค์กรจึงต้องหาวิธีสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน

โดยสรุป การทำงานแบบ Work From Home นั้นมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด องค์กรต้องมีการวางแผนและจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อให้การทำงานแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสในการเปิดมุมมองใหม่กับ PartTimeTH จะพาคุณสำรวจอาชีพเสริมและแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ที่หลายคนอาจมองข้ามแล้วพบกันในบทความถัดไป ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…
ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานให้รักและสามัคคีกัน ร่วมมือกันในลักษณะ “การทำงานเป็นทีม” วัฒนธรรมนี้เน้นให้พนักงานรู้จักพูดคุยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะมีแบบแผนค่านิยมของครอบครัวที่พนักงานทุกคนเคารพและเชื่อฟัง…
เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

การถ่ายรูปสมัครงาน เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเอง หากคุณต้องการที่อยากจะได้งานนั้นจริง ๆ เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…