เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

รู้ไว้ดีกว่า 7 โรคยอดฮิต ของคนวัยทำงาน ที่ควรระวัง

7 โรคยอดฮิต ของคนวัยทำงาน ที่ควรระวัง

“โรคยอดฮิต ของคนวัยทำงาน” ที่คุกคามชีวิตคนทำงานมักเกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเครียดสูง และขาดการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม โดยในบทความนี้ จะมากล่าวถึง 7 โรคที่พบได้บ่อย และคุกคามชีวิตของคนในวัยทำงานที่ควรระวัง ดังนี้ 

1. โรคเครียดและโรคซึมเศร้า

7498-PartTimeTH-1

คนวัยทำงานมักเผชิญกับความกดดันจากการทำงานและชีวิตประจำวัน เกิดจากสภาวะความกดดัน การทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตซึมเศร้าได้ ควรจัดการกับความเครียด และหาความสมดุลในชีวิต 

2. โรคเบาหวาน

7498-PartTimeTH-2

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยในคนทำงาน เกิดจากความเครียด พฤติกรรมการกิน และการไม่ออกกำลังกาย ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้คนวัยทำงานมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ ควรดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

3. โรคความดันโลหิตสูง

7498-PartTimeTH-3

ความเครียดและการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และการไม่ออกกำลังกาย ส่งผลต่อหัวใจ หลอดเลือด สมอง และไต ทำให้คนวัยทำงานเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำและลดการบริโภคเกลือ หรืออาหารที่มีโซเดียมสูง 

4. โรคหัวใจ

7498-PartTimeTH-4

ความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งจากพันธุกรรม พฤติกรรม และสภาวะแวดล้อม รวมถึงการไม่ออกกำลังกาย ส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ และการทำงานของหัวใจ เป็นปัจจัยที่ทำให้คนวัยทำงานมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพหัวใจ 

5. โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ

7498-PartTimeTH-5

การกินอาหารไม่ตรงเวลา การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การติดเชื้อ ความเครียด ยา อาหาร และเครื่องดื่ม ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร รวมถึงความเครียด ที่สามารถทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ ควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร และการรับมือกับความเครียด 

6. โรคออฟฟิศซินโดรม

7498-PartTimeTH-6

การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน โดยไม่มีการพักผ่อนที่เหมาะสมส่งผลต่อกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็น และระบบประสาท ทำให้ปวดหลัง ปวดไหล่ และปวดคอได้ ควรยืดกล้ามเนื้อ และการจัดท่าที่นั่งทำงานให้เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงได้ 

7. โรคภูมิแพ้

7498-PartTimeTH-7

เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจาก “ระบบภูมิคุ้มกัน” ของร่างกาย ที่ตอบสนองต่อสารที่พบในสถานที่ทำงาน การทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่น ควัน หรือสารเคมีทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ โดยสารเหล่านี้มักจะไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่มีภูมิแพ้ ร่างกายจะเข้าใจผิดว่าสารเหล่านี้เป็นอันตราย จึงควรรักษาความสะอาด และอยู่สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

วิธีป้องกันโรคยอดฮิต ของคนวัยทำงาน

มีหลายวิธีที่สามารถช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของงาน สถานที่ทำงาน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยสามารถแบ่งวิธีป้องกันออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
7498-PartTimeTH-8

สำหรับนายจ้าง

  • ควรประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน
  • ควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีต่างๆ เช่น ติดตั้งระบบระบายอากาศ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ฝึกอบรมพนักงาน
  • จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำ
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง วิธีป้องกันโรค และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่พนักงาน

สำหรับลูกจ้าง

  • ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่นายจ้างจัดให้
  • แจ้งหัวหน้างานเกี่ยวกับอันตรายใดๆ ที่พบในสถานที่ทำงาน
  • ดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

การทำงานหนัก อดหลับอดนอน ทานอาหารไม่ตรงเวลา ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เช่น เปลี่ยนท่าทางบ่อย ๆ ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย พักสายตาจากหน้าจอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมความเครียด และการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดกับคนวัยทำงานได้เช่นกัน การป้องกันและดูแลสุขภาพในวัยทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและสุขภาพดี

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…