เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

อยากเป็นนักกายภาพบำบัด ต้องมีความรู้และทักษะที่สำคัญอะไรบ้าง ?

อยากเป็นนักกายภาพบำบัด ต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้างที่สำคัญ ?
นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นไปที่การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ฟังก์ชันการทำงาน และความเจ็บปวด ใช้ความรู้และทักษะด้านกายภาพบำบัดเพื่อประเมิน สร้างแผนการรักษา และให้การรักษาแก่ผู้ป่วย ซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนักกายภาพบำบัดกันได้ง่าย ๆ ต้องมีพื้นฐานความรู้และจบการศึกษาตามที่กำหนดในสายวิชานั้นด้วย ซึ่งหากใครกำลังสนใจจะเลือกทำอาชีพนักกายภาพบำบัดแล้วนั้น ติดตามไปพร้อมกันกับ PartTimeTH ได้เลย

นักกายภาพบำบัด คืออาชีพอะไร มีความสำคัญอย่างไร ?

ในอดีต การรักษาด้วยกายภาพบำบัดนั้น มักใช้การนวดด้วยมือ ประคบร้อนหรือเย็น และใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบ ต่อมาได้มีการพัฒนาศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนกายภาพบำบัดเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า “กายภาพบำบัด” และยอมรับบทบาทสำคัญของนักกายภาพบำบัดในฐานะผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โดยไม่ต้องใช้ยาหรือการผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรค ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และกลับมาใช้ชีวิตปกติได้รวดเร็ว

นักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านอะไรบ้าง ?

 • ด้านพัฒนาการ (Development): ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของทารกและเด็ก เช่น การทรงตัว การทรงตัว การเดิน การพูด ทักษะการใช้มือ เป็นต้น
 • ด้านอายุรกรรม (Medicine): ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ เป็นต้น
 • ด้านศัลยกรรม (Surgery): ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดข้อสะโพก การผ่าตัดเข่า การผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นต้น
 • ด้านระบบประสาท (Neurology): ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น
 • ด้านกระดูกและข้อ (Orthopedics): ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เช่น กระดูกหัก เอ็นข้อเสื่อม เป็นต้น
 • ด้านจิตเวช (Psychiatry): ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช เช่น ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
 • ด้านผู้สูงอายุ (Geriatric): ช่วยส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เช่น ฝึกการทรงตัว ฝึกการเดิน ป้องกันการล้ม เป็นต้น

หน้าที่หลักของนักกายภาพบำบัด คืออะไร ?

 • ประเมินสภาพร่างกาย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และวางแผนการรักษา
 • ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบริหารร่างกาย การนวด การดึง การใช้ความร้อน/ความเย็น อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ไฟฟ้าบำบัด เทคนิคพิเศษอื่นๆ
 • ให้คำแนะนำและฝึกสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเอง การออกกำลังกาย และการป้องกันการบาดเจ็บ
 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านจิตใจ ช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง
 • ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

สถานที่ทำงานของนักกายภาพบำบัด ต้องทำงานที่ไหน ?

 • โรงพยาบาล
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • สถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ
 • โรงเรียน
 • สโมสรกีฬา
 • สถานประกอบการ

เงินเดือนนักกายภาพบำบัดได้เท่าไร ?

เงินเดือนของนักกายภาพบำบัดขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สถานที่ทำงาน และประเภทของนายจ้าง

 • นักกายภาพบำบัดจบใหม่จะเริ่มต้นเงินเดือนประมาณ 18,000 – 25,000 บาทต่อเดือน
 • นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี จะมีเงินเดือนประมาณ 25,000 – 35,000 บาทต่อเดือน
 • นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี อาจจะมีเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาทต่อเดือน
 • นักกายภาพบำบัดที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมจากค่าคอมมิชชั่นหรือโบนัส

เวลาทำงาน เป็นอย่างไร ?

โดยทั่วไปแล้ว นักกายภาพบำบัดจะทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ บางแห่งอาจมีการทำงานกะ หรือทำงานล่วงเวลา นักกายภาพบำบัดที่เปิดธุรกิจส่วนตัว จะกำหนดเวลาทำงานเอง

อยากเป็นนักกายภาพบำบัด ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

หลัก ๆ คือ ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง

1. เรียนจบปริญญาตรี

 • สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ใช้เวลาเรียน 4 ปี
 • มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรกายภาพบำบัด เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ

2. สอบใบประกอบวิชาชีพ

 • สอบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดกับสภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
 • ต่อใบประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี และพัฒนาทักษะอยู่เสมอผ่านการอบรม

3. หางาน

 • สมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สโมสรกีฬา ฯลฯ
 • ระหว่างทำงาน พัฒนาทักษะเพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ เรียนต่อเฉพาะทาง เช่น การกายภาพบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง การบำบัดความเจ็บปวด การใช้เครื่องมือกับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

4. พัฒนาต่อยอด

 • เรียนต่อเฉพาะทาง เช่น กายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • การบำบัดความเจ็บปวด
 • การใช้เครื่องมือบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • พัฒนาเป็นหัวหน้างาน
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…