เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เช็คอาการ ภาวะหมดไฟ พร้อมวิธีรับมือสำหรับคนวัยทำงานในปี 2024

เช็คอาการ ภาวะหมดไฟ พร้อมวิธีรับมือสำหรับคนวัยทำงานในปี 2024

“ภาวะหมดไฟ” หรือที่เรียกกันว่า “Burnout” เป็นสภาวะของการหมดแรงทั้งทางกาย อารมณ์ และจิตใจ อันเนื่องมาจากความเครียดสะสมในระยะยาว โดยภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนในหลายอาชีพและสถานการณ์ในชีวิต ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและรู้สึกหมดกำลังใจ โดยในบทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับสาเหตุ อาการ รวมถึงวิธีการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน

สาเหตุของภาวะหมดไฟ

ภาวาะหมดไฟนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยแบ่งออกเป็นสเหตุต่าง ๆ ดังนี้

ความเครียดจากการทำงาน

งานที่มีความกดดันสูง ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน และปริมาณงานที่มากเกินไป เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟ การต้องพยายามที่จะตอบสนองความคาดหวังที่เกินความสามารถอาจทำให้พลังงานและแรงจูงใจลดลงได้

การไม่มีอำนาจ

การรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจในการงานหรือสถานการณ์ชีวิต สามารถนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ เมื่อรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดกระบวนการทำงาน หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจ มันจะทำให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดและหมดกำลังใจ

ขาดการตอบแทนที่เหมาะสม

เมื่อความพยายามของคุณไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสม มันจะนำไปสู่ความรู้สึกขุ่นเคืองและหมดแรง การขาดการยอมรับนี้สามารถลดความพึงพอใจในการทำงานและมีส่วนทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้

7735-PartTimeTH-2

อาการของภาวะหมดไฟ

อาการของภาวะหมดไฟ สามารถเกิดได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นอาการต่าง ๆ ดังนี้

อาการทางกาย

ภาวะหมดไฟแสดงออกในรูปแบบของอาการทางกายหลายอย่าง เช่น ความอ่อนเพลียเรื้อรัง นอนไม่หลับ ปวดหัว และปัญหาระบบทางเดินอาหาร อาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าร่างกายกำลังเผชิญกับความเครียดอย่างมาก

อาการทางอารมณ์

ทางด้านอารมณ์ ภาวะหมดไฟสามารถนำไปสู่ความรู้สึกที่อยากแยกตัวออกจากสังคม และขาดแรงจูงใจ โดยอาจรู้สึกว่าตนเองถูกกดดันตลอดเวลา มีความวิตกกังวล หรือซึมเศร้า

การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

ภาวะหมดไฟมักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ เช่น การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ การแยกตัวออกจากผู้อื่น และแสดงอาการหงุดหงิดหรือขาดความอดทนเพิ่มขึ้น

ภาวะหมดไฟ มีกี่ระยะ ?

ภาวะหมดไฟสามารถแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ได้หลายระยะ ซึ่งแต่ละระยะจะแสดงอาการและความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

ระยะที่ 1: ระยะความเครียดเบื้องต้น
ในระยะนี้ จะเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถจัดการกับมันได้ โดยอาจมีอาการเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น ความสามารถในการโฟกัสลดลง และอารมณ์เริ่มไม่คงที่

ระยะที่ 2: ระยะความเครียดสะสม
เมื่อความเครียดสะสมมากขึ้น จะเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจมากขึ้น อาจมีปัญหาในการนอนหลับ ความสามารถในการทำงานลดลง และเริ่มมีอารมณ์ที่ผันผวนมากขึ้น

ระยะที่ 3: ระยะความเหนื่อยล้าเรื้อรัง
ในระยะนี้ ความเหนื่อยล้าและความเครียดจะกลายเป็นเรื้อรัง จะรู้สึกหมดกำลังใจและความสนใจในงานที่ทำ อาจมีปัญหาสุขภาพทางกาย เช่น ปวดหัวเรื้อรัง และปัญหาทางเดินอาหาร

ระยะที่ 4: ระยะวิกฤต
ระยะวิกฤตคือช่วงที่ไม่สามารถจัดการกับความเครียดและความเหนื่อยล้าได้อีกต่อไป อาจมีอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวลที่รุนแรง และปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรง การทำงานและชีวิตประจำวันอาจถูกกระทบอย่างมาก

ระยะที่ 5: ระยะการฟื้นฟู
หากได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนที่เหมาะสม จะสามารถเริ่มฟื้นฟูจากภาวะหมดไฟได้ การฟื้นฟูนี้อาจใช้เวลานานและต้องการความมุ่งมั่นในการดูแลตัวเอง การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม

7735-PartTimeTH-3

การป้องกันภาวะหมดไฟ

มีหลากหลายวิธีในการป้องกันภาวะหมดไฟ โดยสามารถเริ่มต้นปฎิบัติได้ง่าย ๆ ดังนี้

การตั้งขอบเขตที่ชัดเจน

การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขตเวลาทำงานและการหมั่นให้เวลากับการพักผ่อนและงานอดิเรก

การขอความช่วยเหลือ

การพูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว หรือผู้เชี่ยวชาญ สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์ที่จำเป็นได้ การแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณสามารถช่วยลดความเครียดได้

การดูแลตัวเอง

การออกกำลังกายเป็นประจำ การรักษาอาหารที่มีประโยชน์ และการนอนหลับเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันภาวะหมดไฟ กิจกรรมดูแลตัวเอง เช่น การทำสมาธิ โยคะ หรือกิจกรรมงานอดิเรก ก็สามารถช่วยลดความเครียดได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

หากเป็นไปได้ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานหรือความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการมอบหมายงาน การมองหาความท้าทายใหม่ หรือการหาสถานที่ทำงานที่สนับสนุนมากขึ้น

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถให้กลยุทธ์ในการรับมือกับภาวะหมดไฟ การบำบัดหรือการให้คำปรึกษาสามารถให้มุมมองและวิธีการรับมือใหม่ๆ

7735-PartTimeTH-1

ภาวะหมดไฟเป็นภาวะที่ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อคนหลายคน การทำความเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ และวิธีการแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพจิตและกาย ด้วยการตั้งขอบเขต การขอความช่วยเหลือ และการให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง

โดยเราสามารถป้องกัน และจัดการกับภาวะหมดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้สัญญาณตั้งแต่เนิ่น ๆ และการดำเนินการเชิงรุกสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีความสมดุลและสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม และสามารถฟื้นฟูสุขภาพจิตและกายให้กลับมาแข็งแรงได้ในที่สุด

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…