เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

10 ข้อควรรู้เมื่อสร้างเรซูเม่ มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง ?

10 ข้อควรรู้เมื่อสร้างเรซูเม่ มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง ?
การใส่ข้อมูลสร้างเรซูเม่ที่เป็นเท็จหรือทำให้เสร็จสำเร็จไม่ได้ควรหลีกเลี่ยง เช่น การประดิษฐ์หรือข้อความโกหก เพราะอาจทำให้คุณสูญเสียความน่าเชื่อถือและโอกาสในการได้งานโดยไม่เป็นธรรม การใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงานหรือเป็นความลับของผู้อื่นก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจทำให้คุณมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นในกระบวนการสมัครงาน
การใส่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจทำให้ลดโอกาสในการได้งานและทำให้ผู้สรรหาจำกัดความสนใจในประวัติการทำงานของคุณ การใส่รูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจส่งความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่ที่ดีให้กับผู้สรรหา และอาจทำให้ลดโอกาสในการได้งานได้เช่นกัน

10 ข้อควรเลี่ยง เพื่อสร้างเรซูเม่ ให้น่าสนใจ สมัครงานผ่านฉลุย

1. ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง

การจำกัดข้อมูลส่วนตัวในเรซูเม่เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการโจรกรรมข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำงานและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ควรจำกัดหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น

 • อายุ: ไม่จำเป็นต้องระบุอายุในเรซูเม่ เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมายหรือความต้องการของบริษัท
 • รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว: ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนั้นไม่ควรระบุในเรซูเม่
 • นับถือศาสนา: ข้อมูลนี้อาจเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่มีผลต่อความสามารถในการทำงาน หากไม่มีความจำเป็นในงานที่คุณสมัคร ควรหลีกเลี่ยงการระบุ
 • ที่อยู่แบบจัดเต็ม: ไม่จำเป็นต้องระบุที่อยู่แบบจัดเต็ม เพียงแค่ระบุเขตหรือเมืองของคุณก็พอ

การจำกัดข้อมูลส่วนตัวในเรซูเม่เป็นเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นวิธีการที่ดีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการโจรกรรมข้อมูล ซึ่งยังช่วยให้เรซูเม่ของคุณดูมีระเบียบและมีความเป็นมืออย่างมีระเบียบและเป็นมือ โดยไม่เสียความสำคัญของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณ

2. ข้อความที่ไม่ชัดเจน

การใช้ภาษาที่ชัดเจนและสุภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ดังนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

 • เลือกใช้คำที่ชัดเจนและมีความสุภาพ: หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบหรือไม่เหมาะสมที่อาจทำให้คนรับฟังรู้สึกไม่พอใจหรือไม่สบายใจ
 • ตัดคำหรือปรับปรุงเพื่อความชัดเจน: ตรวจสอบข้อความของคุณและตัดคำหรือปรับปรุงเพื่อให้คำพูดของคุณมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
 • รักษาสไตล์การเขียนที่เป็นมาตรฐาน: ใช้สไตล์การเขียนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ข้อความของคุณดูเป็นมืออย่างเต็มที่
 • เลือกใช้คำที่ไม่ทำให้เกิดความสับสน: ควรใช้คำที่ไม่ทำให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด เพื่อให้ข้อความของคุณมีความชัดเจน

การใช้ภาษาที่มีความชัดเจนและสุภาพช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่าย และมิได้ทำให้คนรับฟังหรือผู้อ่านรู้สึกไม่พอใจหรือไม่สบายใจในการติดต่อหรือสื่อสารกับคุณ

3. ข้อมูลปลอมหรือทำให้สร้างความสงสัย

การเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาและไม่มีข้อมูลปลอมหรือทำให้สร้างความสงสัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลปลอมหรือที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้คุณสูญเสียโอกาสในการสมัครงานได้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้

 • ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง: ให้คำตอบและเล่าเรื่องโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยไม่ต้องเพิ่มเติมหรือปลอมข้อมูลใด ๆ เข้าไป
 • เล่าเรื่องตามความเป็นจริง: ไม่ควรเพิ่มเติมเรื่องหรือทำให้เรื่องดูดีขึ้นหรือเสียงดีขึ้น แต่ให้เล่าเรื่องตามความเป็นจริงและเพียงพอ
 • อย่าใช้ข้อมูลปลอมหรือที่ไม่ถูกต้อง: หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลปลอมหรือที่ไม่ถูกต้องที่อาจสร้างความสงสัยในผู้ที่อ่านเรซูเม่ของคุณ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง: ก่อนส่งเรซูเม่ออกไป ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุก ๆ ด้าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลที่เป็นปลอมหรือไม่ถูกต้อง

การเล่าเรื่องตามความเป็นจริงและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเรียงเรื่องในเรซูเม่ของคุณ นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมองค์กรและวงกว้างในชุมชนและสังคมออนไลน์ด้วย

4. ประสบการณ์การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอประสบการณ์การทำงานในเรซูเม่ควรเน้นที่ประสบการณ์ที่โดดเด่นและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยไม่จำเป็นต้องระบุทุกประสบการณ์ที่มี โดยสามารถปฏิบัติตามหลักการดังนี้

 • เน้นที่ประสบการณ์ที่สำคัญ: เลือกเน้นที่ประสบการณ์ที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีผลกระทบต่อองค์กร
 • จำกัดประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง: หากมีประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ควรจำกัดการนำเสนอหรือไม่ระบุเลย เพื่อให้เรซูเม่ของคุณโฟกัสที่ความสอดคล้องกับตำแหน่งงานนั้น
 • ระบุช่วงเวลาให้ชัดเจน: หากมีช่วงเวลาว่างงาน ควรระบุโดยเป็นจริงๆ โดยไม่ต้องกล่าวยาวหรือยุ่งยาก เพียงแค่อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุผลที่หยุดงานเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าคุณมีปัญหาในการค้างคาวหรือไม่มีความอดทน
 • เน้นผลการทำงาน: ในการบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน ควรเน้นที่ผลการทำงานที่คุณได้รับความสำเร็จ และผลกระทบที่คุณมีต่อองค์กร

การเน้นที่ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญและโดดเด่นจะช่วยให้เรซูเม่ของคุณดูมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในการสมัครงาน โดยไม่ต้องระบุทุกประสบการณ์ที่คุณมีในช่วงเวลาที่ยาวนาน

5. แต่งเนื้อหาที่เกินจริง

สร้างเรซูเม่ การแต่งเนื้อหาให้ดูน่าสนใจและเกินจริงโดยไม่ต้องแต่งเกินจริงหรือบิดเบือนข้อมูล เริ่มต้นด้วยการเน้นที่ความคุ้นเคยของคุณในงานและความสามารถที่เป็นจริง แต่ทำให้มันเด่นออกไปด้วยข้อความที่สื่อถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของคุณอย่างน่าสนใจ

 • ใช้คำที่กระชับและเป็นมาตรฐาน: เลือกใช้คำศัพท์ที่สื่อถึงความสามารถและประสบการณ์ของคุณอย่างกระชับและเป็นมาตรฐาน เพื่อให้เรซูเม่ของคุณดูเป็นรูปแบบที่มีคุณภาพและเป็นองค์ประกอบของการสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เน้นที่ผลงานและความสำเร็จ: พูดถึงผลงานที่คุณได้ทำในอดีตที่สร้างความสำเร็จหรือมีผลกระทบที่ดีต่อองค์กร โดยไม่ต้องเสแสร้งหรือเพิ่มเติมข้อมูล
 • ให้ตัวอย่างเชิงลึก: ถ้ามีโอกาส, ให้เสนอตัวอย่างของงานหรือโปรเจกต์ที่คุณทำและทำให้มันเป็นอย่างน่าสนใจและมีคุณค่าต่อองค์กร
 • ใช้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้: ใช้ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย เช่น ผลงานที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์, รางวัล, หรือความสำเร็จที่บริษัทก่อตั้งขึ้น

เน้นที่คุณลักษณะบุคลิกภาพ: พูดถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพของคุณที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท โดยไม่ต้องเสแสร้งหรือทำให้ดูเกินจริง

6. สะกดคำผิดบ่อย

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรซูเม่ของคุณไม่มีการเขียนผิดหลักไวยากรณ์หรือสะกดคำผิดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมืออาชีพในสายงานของคุณ ตรวจสอบการเขียนของคุณด้วยขั้นตอนดังนี้

 • ใช้เครื่องมือตรวจสอบการเขียน: ใช้โปรแกรมตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ตรวจสอบการเขียนที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบการใช้คำผิดหลักไวยากรณ์และสะกดคำผิด
 • อ่านอย่างต่อเนื่อง: อ่านเรซูเม่ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องในบรรทัดที่ถูกต้อง
 • ขอความช่วยเหลือ: ขอความช่วยเหลือจากคนที่เชี่ยวชาญหรือเพื่อนสนิทในการตรวจสอบเรซูเม่ของคุณ เพื่อรับข้อเสนอแนะและการแก้ไขจากมุมมองอื่น ๆ

การใส่ใจในการตรวจสอบและปรับปรุงเรซูเม่ของคุณจะช่วยให้คุณมีภาพลักษณ์ที่ดีและมืออาชีพในการสมัครงาน และแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจกับการสร้างเอกสารสำคัญของคุณอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ

7. รูปถ่ายสมัครงานไม่เหมาะสม

การใส่รูปถ่ายในเรซูเม่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สรรหาตำแหน่งงานได้มีภาพรวมของคุณ ดังนั้น ควรใส่รูปถ่ายที่เหมาะสมและเพียงถ่ายภาพหน้าตรงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ดังนี้

 • รูปถ่ายที่มุมชัดเจน: ควรถ่ายรูปถ่ายในที่ที่มุมชัดเจน และมีแสงที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพของคุณเป็นเพียงตนเองและไม่มีสิ่งที่รบกวน
 • เสื้อเหมาะสม: ควรสวมเสื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงาน เช่น สูทหรือเสื้อแบบมีคอลาร์
 • หลีกเลี่ยงการใส่แต่ชุดกีฬาหรือเสื้อที่ไม่เหมาะสม: ควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อที่ไม่เหมาะสมหรือแต่ชุดกีฬา ที่อาจไม่ตรงกับบรรยากาศการทำงาน
 • ไม่ใช้รูปถ่ายที่มีคนอื่นในภาพ: รูปถ่ายควรเป็นภาพของคุณเองเท่านั้น และไม่ควรมีคนอื่นในภาพ

การเลือกรูปถ่ายที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานจะช่วยให้คุณแสดงภาพของตัวเองในที่ทำงานอย่างมีความเชื่อถือและมีคุณภาพในสายงานที่คุณสนใจ

8. ใช้ภาษาที่อ่านยาก ไม่ชัดเจน

การใช้ภาษาที่ชัดเจนและสุภาพเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเขียนข้อความ โดยเฉพาะเมื่อเรียนรู้ว่าการใช้ภาษาไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสารได้บ้าง ดังนั้น นอกจากการหลีกเลี่ยงคำหยาบและภาษาไม่เหมาะสม ควรปฏิบัติดังนี้

 • แสดงความเคารพ: ใช้ภาษาที่เคารพและสุภาพต่อผู้อ่าน หลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบหรือคำดูถูกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับความสำคัญของคุณ
 • เลือกคำที่ชัดเจน: ใช้คำที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย เพื่อป้องกันความสับสนหรือการตีความผิดพลาด
 • เน้นประโยคสั้น ๆ: พยายามใช้ประโยคที่สั้นและกระชับ เพื่อให้ข้อความเป็นมิตรและง่ายต่อการอ่าน
 • ใช้หลักการวางข้อความที่ดี: ระดับชั้นของข้อความควรเป็นไปตามหลักการวางข้อความที่ดี เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
 • ตรวจสอบความถูกต้อง: ก่อนส่งข้อความออกไป ควรตรวจสอบความถูกต้องในทุก ๆ ด้าน เช่น การสะกดคำ, การใช้งานของภาษา, และความสมเหตุสมผล

การใช้ภาษาที่ชัดเจนและสุภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคมองค์กรและวงกว้างในชุมชนและสังคมออนไลน์ด้วย

9. เหตุผลในการลาออก

การลาออกจากที่ทำงานเก่าไม่จำเป็นต้องระบุเหตุผลในเรซูเม่ โดยทั่วไป เหตุผลในการลาออกจะถูกถามมากกว่าในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ดังนั้น คุณสามารถระบุเหตุผลที่เหมาะสมและเหตุผลที่ถูกต้องตอนสัมภาษณ์ได้ โดยควรเตรียมตัวและมีการอธิบายที่มั่นใจและชัดเจนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างของเหตุผลที่สามารถใช้ได้เป็น

 • มองหาความท้าทายใหม่: “ฉันกำลังมองหาโอกาสที่ท้าทายมากขึ้นและต้องการพัฒนาตนเองในสายงานที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น.”
 • การเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัว: “มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ เช่น การย้ายที่อยู่ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนงาน.”
 • การพักผ่อนและสมดุลชีวิต: “ฉันต้องการเวลาเพื่อพักผ่อนและสมดุลชีวิต โดยการพิจารณาให้สำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน.”

การเตรียมตัวด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลและตอบโจทย์อย่างชัดเจนเมื่อถูกถามเรื่องการลาออกจากที่ทำงานเก่าจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีในการได้งานที่ต้องการต่อไป โดยไม่ต้องระบุเหตุผลล่วงหน้าในเรซูเม่

10. เงินเดือนที่คาดหวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวังในอนาคตถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนและส่วนตัวมาก การระบุข้อมูลเหล่านี้ในเรซูเม่อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือสงสัยในบริษัทที่คุณสมัครงาน ดังนั้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • ไม่ระบุข้อมูลเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวัง: หากไม่จำเป็นอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการระบุข้อมูลเงินเดือนปัจจุบันหรือเงินเดือนที่คาดหวัง โดยทำให้เรซูเม่ของคุณมีความมั่นคงและเป็นมาตรฐาน
 • เน้นที่คุณสมบัติและประสบการณ์: ในการสมัครงาน ให้เน้นที่คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน โดยไม่ต้องกล่าวถึงเงินเดือน
 • พร้อมตอบเมื่อถูกถาม: หากบริษัทต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน พร้อมตอบเมื่อถูกถามในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ และตระหนักถึงการตอบอย่างสุภาพและเพียงพอ

การไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนจะช่วยให้คุณป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม และทำให้เรซูเม่ของคุณดูมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างเรซูเม่ ทำให้เรซูเม่ของคุณน่าสนใจต้องขึ้นอยู่กับการเน้นที่ประสบการณ์, ความสามารถ, และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรซูเม่ของคุณได้อย่างมาก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ…
JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย…
บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

ข่าวการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของบริษัทดังในพื้นที่บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ได้สร้างความตกใจอย่างมากให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากการรายงานของ “นิวส์ชลบุรี-ระยอง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…