เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

“จุลพันธ์” สั่งกรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี

“จุลพันธ์” สั่งกรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง “จุลพันธ์” สั่งการให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรายได้ ขยายฐานภาษี และลดการใช้ดุลพินิจ ทางฝั่งสรรพากรเผยว่า มีผู้ไม่ชำระภาษีกว่า 500,000 คน พร้อมเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทางในการเก็บรายได้ใหม่
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กรมสรรพากรว่า ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ต่อจีดีพีต่ำลง กลไกที่ควรปรับปรุงคือ ลดการใช้ดุลพินิจ และหาแนวทางขยายฐานภาษี โดยการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
“เราต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่า กลไกการเสียภาษีจะเกิดประโยชน์กับเขาอย่างไร ยกตัวอย่างในต่างประเทศ ซึ่งคนยินดีที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเขต พื้นที่ที่เสียภาษีในอัตราที่สูง เพื่อแลกกับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ควรมีกลไกสร้างความชัดเจนในการเชื่อมโยงว่าภาษีที่มาถึงรัฐแล้ว กลับไปถึงมือประชาชนอย่างไร ซึ่งเป็นกลไกสร้างจิตสำนึก และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง”
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ยังได้หารือกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องการยื่นแบบภาษี ซึ่งยังถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับประชาชน โดยมอบนโยบายให้กรมพิจารณาปรับปรุงกระบวนการและระบบเทคโนโลยีให้รองรับ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นแบบภาษีได้ง่ายขึ้น

อีกทั้ง กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพ หารือถึงการลดหย่อนภาษี ต้องกำหนดกรอบเวลาและตัวชี้วัดให้ชัดเจน

“จุลพันธ์” สั่งกรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี
ขณะเดียวกัน ยังหารือถึงการลดหย่อนภาษี ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพากรกำหนดกรอบเวลา และตัวชี้วัดให้ชัดเจน เนื่องจากการออกมาตรการลดหย่อนภาษีแต่ละครั้ง มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเราทำเพื่ออะไร และสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้กระทบเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และเพื่อความยั่งยืนในอนาคตด้วย
“ได้ฝากโจทย์ไปถึงกรม เพราะกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมีหลายรูปแบบ เช่น ภาระของรัฐที่มีในเรื่องงบ 30 บาท รักษาทุกโรค เฉลี่ยใช้เม็ดเงินงบประมาณหลายแสนล้านบาท ละมีแนวโน้มเติบโตทุกปี ซึ่งกลไกทางภาษีช่วยเหลือได้ และยังรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ฝุ่นควัน กลไกทางภาษีสามารถทำได้ เรื่องนี้ต้องสำรวจเพิ่มเติม และนำมาหารือกันอีกครั้ง”
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า อีกหนึ่งเรื่องที่ได้เน้นย้ำทางกรมดูแล คือ การคืนภาษี โดยกลไกตามกฎหมายของสรรพากรไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังเป็นเรื่องเอกสาร และระบบที่ยังไม่สอดประสาน ซึ่งกรมสรรพากรก็รับข้อสั่งการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อประชาชน เอกชน และต่างประเทศด้วย
ขณะเดียวกัน ยังได้เน้นย้ำให้กรมสรรพากร เข้มงวดนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับตรวจจับใบกำกับภาษีปลอม โดยขณะนี้กรมยังมีผ่านป้องกัน แต่ยังไม่มีการยกระดับเหมือนกับหน่วยจัดเก็บภาษีอื่น ฉะนั้น จะต้องมาดูรายละเอียดต่างๆ ในส่วนนี้ ด้านกรณีผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ในประเทศไทยกว่า 20 ล้านคน ไม่ยื่นแบบภาษีนั้น ถือว่าไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ของสรรพากรที่จะต้องติดตามเพื่อให้ผู้มีเงินได้มาติดต่อชำระภาษี
ขณะเดียวกัน ยังได้มอบนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมเรื่องการแก้ไขปัญหาการบริการให้กับประชาชน ซึ่งสรรพากรก็มีแผนพัฒนาเรื่องนี้อย่างชัดเจนสำหรับเรื่องระบบต่างๆ และยังได้วางเป้าหมายว่า ปี 2570 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัล

กรมสรรพากร จะเน้นนำระบบเอไอ มาใช้ดำเนินการตรวจสอบภาษี

“จุลพันธ์” สั่งกรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมจะเน้นนำระบบเอไอมาใช้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบภาษี ทั้งนี้ ระหว่างพัฒนาข้อมูล กรมได้ส่งหนังสือออกไปแจ้งผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ชำระภาษี แต่ยังไม่ได้ชำระภาษีเข้ามากว่า 5 แสนราย โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ทั้งนี้ มีผู้ถึงเกณฑ์ชำระภาษีดังกล่าวกลับมาชำระภาษีครึ่งหนึ่ง เม็ดเงิน 4,500 ล้านบาท ฉะนั้น คาดว่าหากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วจะสามารถดึงผู้เสียภาษีเข้ามาอยู่ในระบบ รวมทั้งเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาลได้มากขึ้น
ส่วนการขยายฐานภาษีนี้ กรมได้ดูในเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มหากเป็นผู้มีเงินได้เกินปีละ 1,000 ล้านบาท ต่อไปนี้ตั้งแต่ปีบัญชีนี้เป็นต้นไป จะต้องรายงานแหล่งรายได้กลับมายังกรมสรรพากร กรมสามารถดูข้อมูล ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินได้ต่อไป
นอกจากนี้ กรมยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย สำหรับต่างชาติที่อยู่ในไทยเกิน 180 วัน และมีเงินได้จากต่างประเทศ แม้ไม่ได้นำเงินเข้ามา จะต้องเสียภาษี ณ ปีที่มีเงินได้ ขณะเดียวกัน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษี Global Minimum Tax หรือการกำหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำ ที่อัตรา 15% หรือ Pillar 2 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเม็ดเงินที่เพิ่มเข้ามา
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผย ยื่นภาษี 2567 ยอดสูงขึ้นกว่าปีก่อนเกือบ 4 แสนราย

กรมสรรพากร เผยยอด ยื่นภาษี 2567 แบบเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี…
สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สทนช. เตือน 4-11 มิ.ย 67 ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ ฉบับที่ 6/2567 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก…
Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

Cathay Pacific สายการบินดังฮ่องกง รับสมัคร แอร์-สจ๊วต 400 อัตรา

โอกาสดีมาแล้ว! สายการบินดังฮ่องกง Pacific Airways Limited กำลังเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากถึง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…