เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

เลือกอะไรดี? ข้าราชการ Vs พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เลือกอะไรดี? ข้าราชการ Vs พนักงานรัฐวิสาหกิจ
“ข้าราชการ” ถือเป็นอาชีพยอดนิยมในหมู่คนไทย เนื่องจากมีเกียรติและความมั่นคง พร้อมกับสวัสดิการที่ครอบคลุมในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคงไม่แพ้กัน นั่นคือ “พนักงานรัฐวิสาหกิจ”
ซึ่งวันนี้ PartTimeTH จะพาคุณมาทำความรู้จักและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพ ข้าราชการ Vs พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้คุณพิจารณาและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

ข้าราชการ Vs พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต่างกันอย่างไร?

ข้าราชการ

“ข้าราชการ” คือบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร โดยองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่เรียกว่า “ส่วนราชการ” ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือระเบียบของรัฐ

ข้าราชการ ถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการทำงานกับหน่วยงานของรัฐ หากไม่มีการทำผิดวินัยร้ายแรง สามารถรับราชการไปจนถึงเกษียณอายุ อย่างไรก็ตาม ข้าราชการจะไม่ได้รับโบนัสพิเศษเหมือนกับรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน เนื่องจากเป็นงานบริการประชาชน และไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร แต่ก็มีความมั่นคงเนื่องจากมีการจัดการตามหลักการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับรัฐชั้นโลก

สวัสดิการข้าราชการ

การให้สิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่ข้าราชการ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการ หนึ่งในสิ่งที่ทำให้สวัสดิการของข้าราชการพิเศษกว่าสวัสดิการของอาชีพอื่น ๆ คือ

  • สวัสดิการรักษาพยาบาล : ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรสรวมถึงบุตร โดยสิทธินี้สามารถใช้ได้สำหรับบุตรไม่เกิน 3 คน โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญ
  • สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร : ข้าราชการมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่าเล่าเรียนของบุตร ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยสามารถเบิกได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี สามารถใช้งานได้สูงสุด 3 คน
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญ : เมื่อครบอายุเกษียณราชการ ข้าราชการจะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนหรือรับเงินบำนาญที่เป็นรายเดือนจนเสียชีวิต และหากเลือกเป็นรับบำนาญจะได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาลตลอดชีวิตอีกด้วย
เลือกอะไรดี? ข้าราชการ Vs พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) คือหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ โดยรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีการดำเนินกิจการเพื่อการแสวงหาผลกำไรเหมือนกับองค์กรธุรกิจเอกชน ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ปตท. ไปรษณีย์ไทย ซึ่งพนักงานที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “พนักงานรัฐวิสาหกิจ”

เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไรเหมือนกับองค์กรเอกชน จึงทำให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมักมีเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป เนื่องจากการประเมินและตั้งเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจจะพิจารณาจากภาพรวมของตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ รวมถึงผลประกอบการและกำไรขององค์กรในแต่ละปี

นอกจากเงินเดือนที่สูงกว่าแล้ว พนักงานรัฐวิสาหกิจยังมีโอกาสได้รับโบนัสจากผลกำไรขององค์กร โบนัสนี้มีการกำหนดขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมากหรือน้อยตามสถานะและสมภาระทางการเงินขององค์กรในแต่ละปี การได้รับโบนัสนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎเกณฑ์ขององค์กรเองด้วย ซึ่งบางครั้งอาจมีการจ่ายโบนัสเป็นร้อยละของผลกำไรหรือเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญางานของพนักงาน

สวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ

สวัสดิการที่มีในรัฐวิสาหกิจมีลักษณะคล้ายกับของข้าราชการในบางส่วน โดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่พนักงานสามารถเบิกได้สำหรับตนเอง คู่สมรส บุตร และบิดามารดา แต่บางรัฐวิสาหกิจอาจมีข้อจำกัดบางอย่าง

สวัสดิการการศึกษาบุตรก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยพนักงานในรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรตามนโยบายที่กำหนดไว้ และส่วนใหญ่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบำเหน็จเมื่อเกษียณอายุแล้ว ที่เป็นการจ่ายเงินที่สะสมมาตลอดช่วงการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานอีกต่อไป การจ่ายเงินเหล่านี้จะใช้หลักเดียวกับบริษัทเอกชน โดยจะมีกองทุนสำรองที่จัดเตรียมไว้สำหรับการจ่ายเงินบำเหน็จหรือเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่เกษียณแล้ว

สรุปส่งท้าย

การเลือกอาชีพนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับความสนใจ ความเหมาะสม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเป็นข้าราชการที่มีความมั่นคงและสวัสดีทางการเงิน หรือเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีโบนัสและสวัสดิการเพิ่มเติม โดยรวมแล้วถือว่าดีมากทั้งคู่ ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญ คือ ความพอใจและความสุขในการทำงานสำหรับตนเอง
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…