เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

บริษัท 7 แบบที่กำลังมีปัญหา หากใครเจออยู่ ควรหลีกเลี่ยงออกมาที่สุด

บริษัท 7 แบบที่กำลังมีปัญหา หากใครเจออยู่ ควรหลีกเลี่ยงออกมาที่สุด
การเลือกบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการทำงานมีความสำคัญมาก บริษัทที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณมีปัญหาในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณด้วย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีป้องกัน กับบทความ บริษัท 7 แบบที่กำลังมีปัญหา หากใครเจออยู่ ควรหลีกเลี่ยงออกมาที่สุด ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

7 ข้อควรรู้ บริษัทที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุด

1. มีอัตราการลาออกบ่อย

สิ่งที่คุณสังเกตเป็นสัญญาณที่บริษัทมีปัญหาในการรักษาพนักงานและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพนักงานในองค์กรนั้น การมีการลาออกบ่อยๆ อาจส่งผลต่อสภาพจิตและความผิดหวังของพนักงานที่ยังอยู่ในบริษัทด้วย การที่บริษัทมีการเปิดรับสมัครตำแหน่งสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องก็อาจแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรักษาพนักงานและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทอย่างเข้มงวด

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถดำเนินการตามข้อเสนอข้างล่างได้

 • วิเคราะห์สาเหตุ: ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ว่าสาเหตุมาจากที่ใด เช่น ปัญหาในการบริหารจัดการ, วัฒนธรรมองค์กร, หรือเป้าหมายทางธุรกิจที่ไม่ชัดเจน
 • ปรับปรุงกระบวนการบริหาร: พิจารณาทบทวนกระบวนการที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีขึ้น เช่น การสร้างแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ, การพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้บริหาร
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างความร่วมมือ ความโปร่งใส และการเคารพต่อพนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานมีความสุขและพัฒนาได้
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน: ทำการสื่อสารและเข้าพูดคุยกับพนักงานเพื่อเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของพนักงาน และพยายามทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการใส่ใจจากบริษัท
 • รักษาความน่าเชื่อถือ: ควรรักษาคำสัญญาและคำตัดสินใจที่เคยมีกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกมั่นใจในองค์กรและเชื่อมั่นว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคำสัญญาที่เคยทำไว้
มีอัตราการลาออกบ่อย

2. การสื่อสารที่ไม่เข้าใจ ขัดแย้งกัน

การมีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งสามารถสังเกตได้จากความไม่สมดุลในการตัดสินใจ การสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ และความขัดแย้งระหว่างค่านิยมและค่านิยมองค์กรที่ถูกกำหนดไว้ การมีพนักงานที่บ่นหรือรีวิวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีปัญหาภายในองค์กรที่ควรถูกแก้ไข

การมีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งมีผลกระทบที่สำคัญต่อชีวิตการทำงานของพนักงานในระยะยาว เช่น สามารถทำให้พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจในการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และมีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่มั่นคงของตำแหน่งงาน

สำหรับวิธีการจัดการคือ

 • การสำรวจการสื่อสารและวัฒนธรรม: ทำการสำรวจว่าปัญหามาจากที่ไหน และควรปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้มีการสื่อสารและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์กร
 • การสนับสนุนและสร้างบรรยากาศที่ดี: สนับสนุนการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสร้างความเข้าใจระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
 • การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการ: ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในองค์กรและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีขึ้น
 • การส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม: ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและลดความขัดแย้งในการทำงาน

3. สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าทำงาน

การสังเกตและการวิเคราะห์ความเป็นจริงของบริษัทก่อนการเข้าทำงานเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ผมขอเสนอเทคนิคเพื่อช่วยคุณเลือกสำรวจบริษัทให้ดีและความรู้สึกที่น่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจ

 • อ่านรีวิว: ค้นหารีวิวของบริษัทที่คุณสนใจบนเว็บไซต์เช่น Glassdoor หรือ Indeed เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของคนในองค์กร ความคิดเห็นเชิงลบที่ต่อเนื่องอาจเป็นสัญญาณชั่วร้ายที่ควรระมัดระวัง
 • สำรวจโปรไฟล์บริษัท: ทำการค้นคว้าโปรไฟล์ของบริษัทในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LinkedIn, Facebook, หรือ Twitter เพื่อดูกิจกรรมและข่าวสารล่าสุดของบริษัท
 • ติดต่อบุคคลภายใน: หาบุคคลภายในบริษัทที่คุณรู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำงาน
 • สังเกตการณ์สถานที่: หากมีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ทำงานก่อนการยอมรับเสนองาน การเข้าชมสถานที่จะช่วยให้คุณสามารถสังเกตและประเมินสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ถามคำถามที่เป็นกลาง: ในการสัมภาษณ์ อย่าลืมถามคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำงาน แบบมีการจัดประชุมเช้า ๆ หรือมีมุมพักเบรคสำหรับพนักงานหรือไม่

การทำความเข้าใจถึงบริษัทและสภาพแวดล้อมการทำงานก่อนการยอมรับเสนองานจะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของภาพลวงตาของบริษัทที่อาจมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับคุณในระยะยาว

4. งานไม่ทำ เน้นแต่คุย

การทำงานในบริษัทที่เน้นคุยงานมากกว่าการทำงานสามารถทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจและไม่มั่นใจในการดำเนินงาน เนื่องจากขาดความชัดเจนในการตัดสินใจและการกระจายงาน การที่ผู้บริหารเน้นการประชุมมากเกินไปอาจทำให้การดำเนินธุรกิจชะลอลงและมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

หากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการทำงานในบริษัทนั้น การถามคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการโปรโมท หรือการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการอาจช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าวัฒนธรรมของบริษัทนั้นเป็นอย่างไร และว่าคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรในการค้นหางานใหม่หากต้องการออกจากบริษัทนั้นๆ การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงการสอบถามเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นก็อาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรอยู่หรือออกจากบริษัทนั้น

งานไม่ทำ เน้นแต่คุย

5. บริษัทที่ไม่โปร่งใสและไม่ซื่อสัตย์

การรับมือกับบริษัทที่ไม่โปร่งใสและไม่ซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถเติบโตในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและความซื่อสัตย์จากองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน

สัญญาณที่แสดงว่าคุณอยู่ในบริษัทที่เล่นไม่ซื่อ

 • ไม่มีเป้าหมายชัดเจน: บริษัทไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทำให้คุณไม่รู้ว่าต้องทำงานอย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายของบริษัท
 • ไม่มีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ ถูกทำเป็นปากเปล่า ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสัญญาเลื่อนตำแหน่ง
 • สัญญาเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนไม่เคยเป็นจริง: นายหรือ HR มักสัญญาว่าจะโปรโมทหรือขึ้นเงินเดือนให้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่มีการดำเนินการใดๆ

ผลกระทบของการทำงานในบริษัทที่เล่นไม่ซื่อ

 • สูญเสียความเชื่อมั่น: การที่บริษัทไม่ซื่อสัตย์ทำให้คุณรู้สึกเสียความเชื่อมั่นในองค์กร รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเคารพหรือให้คุณค่า
 • เสียโอกาสในการเติบโต: เมื่อไม่มีการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนตามที่สัญญา คุณอาจเสียโอกาสในการเติบโตทั้งทางอาชีพและการเงิน
 • ความกังวลและความเครียด: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและไม่มีความโปร่งใส ทำให้คุณรู้สึกเครียดและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง

วิธีการรับมือ

 • เก็บหลักฐาน: เก็บหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาและคำพูดของนายหรือ HR ที่บอกคุณเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน
 • สอบถามอย่างชัดเจน: ถามนายหรือ HR อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการเลื่อนตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน และขอให้มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ประเมินสถานการณ์: ถ้าบริษัทไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ คุณควรเริ่มประเมินสถานการณ์และมองหาทางเลือกอื่น
 • เริ่มหางานใหม่: วางแผนหางานใหม่ที่มีความโปร่งใสและสามารถให้โอกาสในการเติบโตได้ดีกว่า
 • สร้างเครือข่าย: เข้าร่วมกิจกรรมในวงการของคุณเพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสในการหางานใหม่

การทำงานในบริษัทที่เล่นไม่ซื่อเป็นสิ่งที่ไม่ควรทนต่อไป เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาทักษะ และอนาคตทางอาชีพ ควรเริ่มต้นด้วยการเก็บหลักฐาน สอบถามอย่างชัดเจน และหาทางเลือกใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและมีความโปร่งใสมากขึ้น

6. บริษัทบอนไซ

บริษัทบอนไซ คือคำเปรียบเปรยที่ใช้กับองค์กรที่ทำให้พนักงานรู้สึกไม่เติบโต ไม่มีการพัฒนา ทั้งด้านทักษะและความรู้ ด้วยลักษณะของบริษัทเช่นนี้ ทำให้พนักงานมักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการพัฒนา หรือแม้กระทั่งความรู้และทักษะที่มีอยู่ก็ลดลงตามเวลา

สัญญาณที่แสดงว่าคุณอยู่ในบริษัทบอนไซ

 • ไม่มีการเรียนรู้ใหม่ๆ: คุณรู้สึกว่าทำงานไปวันๆ โดยไม่ได้เรียนรู้หรือได้รับความรู้ใหม่ๆ ไม่มีโอกาสในการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงาน
 • ไม่มีการประเมินผลการทำงาน: ไม่มีการติดตามหรือประเมินผลการทำงานอย่างจริงจัง ทำให้คุณไม่รู้ว่าตัวเองพัฒนาไปถึงไหนหรือมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง
 • ถูกมอบหมายงานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ: คุณมักจะถูกสั่งให้ทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของตัวเอง ทำให้เสียเวลาจากการทำงานที่มีคุณค่าและสามารถพัฒนาทักษะได้

ผลกระทบของการทำงานในบริษัทบอนไซ

 • ความรู้และทักษะไม่พัฒนา: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆ อาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังถดถอย ไม่สามารถก้าวหน้าได้ตามที่ควร
 • ไม่มีเป้าหมายในอนาคต: เมื่อไม่มีการพัฒนาทักษะหรือความรู้เพิ่มเติม คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในการทำงาน ทำให้เกิดความรู้สึกหมดกำลังใจ
 • ยากในการหางานใหม่: ขาดการพัฒนาทักษะอาจทำให้คุณไม่มีความสามารถที่พึงต้องการในตลาดงาน ทำให้ยากต่อการหางานใหม่ที่ดีขึ้น

วิธีการรับมือ

 • ประเมินตัวเอง: ลองสำรวจว่าคุณได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ หรือไม่ในช่วงที่ผ่านมา
 • หาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลา: ถ้าบริษัทไม่สนับสนุนการพัฒนา ลองหาความรู้เพิ่มเติมเองผ่านการอ่านหนังสือ เข้าร่วมการสัมมนา หรือเรียนคอร์สออนไลน์
 • สร้างเครือข่าย: สร้างเครือข่ายกับคนในวงการเดียวกันเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ และเปิดประตูสู่งานที่ดีขึ้น
 • มองหางานใหม่: หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ควรเริ่มมองหางานใหม่ที่สามารถให้โอกาสในการพัฒนาและเติบโตได้
 • การทำงานในบริษัทบอนไซไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องทน เพราะมีผลกระทบต่อการพัฒนาตัวเองและอนาคตทางอาชีพของคุณ ควรเริ่มต้นด้วยการประเมินสถานการณ์และหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น

7. สัญญาณของบริษัทที่ไม่มีอนาคต

การทำงานในบริษัทที่ไม่มีแผนอนาคตและไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแท้จริง เพราะมันสร้างความไม่มั่นคงและความไม่มั่นใจในอนาคตของงานและอาจส่งผลให้คุณรู้สึกไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทำงานด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้ ลองดำเนินการตามข้อเสนอนี้

 • สื่อสารกับผู้บริหาร: พยายามให้ความเห็นของคุณถูกไว้วางใจกับผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแผนกลยุทธ์และการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เสนอแนวทางหรือแบบแผนที่คิดว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้
 • เสนอแนวทาง: หากคุณมีความสามารถในการวางแผนหรือมีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเสนอแนวทางหรือแผนงานที่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัทได้ อาจจะทำให้คุณได้รับการเชื่อมั่นมากขึ้นจากผู้บริหาร
 • เตรียมตัวเป็นอิสระ: หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยอมรับความเสี่ยงในการทำงาน คุณอาจต้องเตรียมพร้อมที่จะลาออกและหางานใหม่ที่มีบรรยากาศการทำงานที่ดีกว่า

การทำงานในบริษัทที่ไม่มีแผนอนาคตอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจและไม่สบายใจ เพื่อประสบการณ์และอนาคตที่ดีกว่า ลองให้ความสำคัญกับความพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณและอนาคตของคุณได้บนพื้นฐานของความสุขและความเต็มใจในการทำงานด้วย

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…