เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

SCB Protect เปิดรับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

SCB Protect เปิดรับสมัครพนักงาน 1,000 อัตรา รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม
ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB Protect) ดำเนินการต่อยอดก้าวหน้าโดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประกันเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้เทคโนโลยีกับบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วขึ้น

SCB Protect แต่งตั้ง ลดาพร รับสมัครพนักงานเพิ่ม 1,000 อัตรา

การแต่งตั้ง “ลดาพร จุลทอง” เป็นผู้บริหารงานเทเลเซลล์เป็นการเสริมสร้างทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาช่องทางบริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

การคาดการณ์เบี้ยรับรวมสิ้นปีที่แตะ 2,000 ล้านบาทเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาช่องทางการตลาดและบริการลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้สามารถปรับปรุงและปรับทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรุกรับสมัครงานเพิ่มอีก 1,000 อัตราก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายกิจการและพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถและความสนใจในด้านนี้ได้เข้าร่วมทีมงานด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและพัฒนาธุรกิจให้ยิ่งขึ้นต่อไป

SCB Protect

ในปี 2567 นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย และทีมบริหารของไทยพาณิชย์ โพรเทคตั้งใจที่จะทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยการใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การผสมผสานเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยให้ระบบทำงานได้สมบูรณ์และเร็วขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

การใช้เทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้สามารถทำนายและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการปรับปรุงการบริการต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและมีความพึงพอใจในการใช้บริการของไทยพาณิชย์ โพรเทคอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากลูกค้าในวงกว้าง

การใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ในการบริหารจัดการช่องทางการขายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำขึ้น โดยเน้นที่การทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทสามารถปรับปรุงและประสับประสงค์ช่องทางการขายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำเสนอความคุ้มครองและค่าเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้าต้องการความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละคน เทคโนโลยี AI และ Machine Learning ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทำนายและเข้าใจความต้องการของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองที่ต้องการ และรูปแบบการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

การส่งต่อข้อมูลไปยังช่องทางการให้บริการที่ตอบโจทย์การติดต่อและขอข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Digital Insurance, ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน (Financial Protection Consultant), และช่องทางเทเลเซลล์ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลและรับบริการได้อย่างสะดวกสบายและทันที

การนำเสนอแบบบริการ Omni-Channel ที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีและครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งแบบ Self-Service และ Human Touch ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจและความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยในการยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพัฒนา Live Chat ผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ Self-Service ที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า ด้วยการตั้งคำถามและตอบคำถามอัตโนมัติผ่าน Chat Bot ที่มีศักยภาพ ลูกค้าสามารถรับข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคอยหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ความสามารถของ Chat Bot นี้รวมถึงการช่วยให้ลูกค้าหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกัน รายละเอียดความคุ้มครอง วิธีการชำระเบี้ย รายละเอียดโปรโมชัน และการบริการต่างๆ โดยสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

สิ่งที่น่าสนใจคือความสามารถในการติดตามผลการซื้อของลูกค้า ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์หรือบัตรประกันที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

การที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง Live Chat ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชัน SCB EASY ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อและได้รับบริการอย่างสะดวกและยืดหยุ่นตามความต้องการของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการให้บริการด้วยบุคคลในส่วนของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงินและช่องทางเทเลเซลล์เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า โดยเน้นที่การให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องและทันสมัย

ในส่วนของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถมีข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันที่ลูกค้าสนใจ รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมและปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่น่าพอใจและมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน

ในส่วนของช่องทางเทเลเซลล์ การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำและบริการที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันในอนาคต

การแต่งตั้ง นางลดาพร จุลทอง เป็นผู้บริหารงานเทเลเซลล์ในบริษัทเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในกระบวนการขายและการให้บริการ โดยความเชื่อนี้มาจากประสบการณ์ที่มีความยาวนานในอุตสาหกรรมประกันและการเชื่อมั่นในศักยภาพของเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในกระบวนการขายและการให้บริการช่วยให้บริษัทสามารถทำความเข้าใจลูกค้าในระดับรายบุคคลและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การมีความเข้าใจในลูกค้าที่ลึกซึ้งและการสร้างโอกาสในการเปิดโอกาสในการขายมีผลต่อการเพิ่มยอดเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและทันสมัยให้กับลูกค้า โดยการปรับปรุงกระบวนการขายและการให้บริการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเสริมสร้างฐานลูกค้าและยกระดับยอดเบี้ยประกันอย่างมั่นคงในอนาคต

SCB Protect คืออะไร ?

บริษัทไทยพาณิชย์โพรเทคจำกัด (SCB Protect) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของกลุ่มเอสซีบี เอ็กซ์ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% โดยให้บริการในด้านการเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความมั่งคงทางการเงินให้กับสังคมไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครอง

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจง่ายและเข้าใจง่ายให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครอง โดยให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมีคุณค่าและเหมาะสมกับความต้องการของตน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ การซื้อประกันออนไลน์ และที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการสื่อสารและการซื้อบริการที่เหมาะสมกับความสะดวกและความต้องการของตนได้อย่างสะดวกสบาย

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

รีบเลย! กรมแรงงาน รับสมัครชายไทย ทำงานอุตสาหกรรมการผลิตเกาหลีใต้ 1,500 คน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ…
JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

JOB EXPO THAILAND 2024 เปิดให้ลงทะเบียนตำแหน่งงานว่าง 700,000 อัตรา

กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2024 มหกรรมหางานครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย…
บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

บริษัทดังศรีราชา เตรียมปลดพนักงาน 3,000 คน เหตุปรับโครงการครั้งใหญ่

ข่าวการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของบริษัทดังในพื้นที่บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ได้สร้างความตกใจอย่างมากให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ จากการรายงานของ “นิวส์ชลบุรี-ระยอง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…