เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

คนไทย 19 ล้านคน เผชิญ “โรคนอนไม่หลับ” เพราะสังคมมันเครียด!

คนไทย 19 ล้านคน เผชิญ “โรคนอนไม่หลับ” เพราะสังคมมันเครียด!
ปัจจุบันคนไทยกว่า 40% กำลังประสบปัญหา “โรคนอนไม่หลับ” ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์นี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการนอนหลับเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด “โรคจิตเวช” อีกด้วย เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีระดับความเครียดสูงขึ้นอย่างมาก
จากสถิติของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี 2563 พบว่าคนไทยราว 19 ล้านคนกำลังประสบปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้คิดเป็น 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน การพักผ่อนไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง เนื่องจากคนที่นอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เพราะฮอร์โมนเลปติน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่ม ทำงานลดลง
นอกจากนี้ การนอนน้อยยังไปเพิ่ม “ฮอร์โมนเกรลิน” ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิว ส่งผลให้คนนอนน้อยอยากอาหารมากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย
ที่สำคัญ การนอนน้อยยังทำให้ระบบฮอร์โมนทำงานผิดปกติ ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังกระทบถึง “คอร์ติซอล” หรือฮอร์โมนความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต จนเป็นที่มาของอารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล ไปจนถึงภาวะซึมเศร้าได้

มาทำความเข้าใจ “โรคนอนไม่หลับ” อาการหนักแบบไหนควรปรึกษาแพทย์

อาการนอนไม่หลับมีระดับต่างๆ ดังนี้

  • นอนไม่หลับชั่วคราว : เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันหรือไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่
  • นอนไม่หลับระยะสั้น : มักเกิดขึ้นน้อยกว่า 3 เดือน สาเหตุมาจากความเครียดหรือการกินยาที่มีผลต่อการนอน
  • นอนไม่หลับเรื้อรัง : ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือนหรือเป็นปี ซึ่งอาจมาจากผลของยาที่ใช้รักษาโรคทางร่างกายหรือจิตใจ แต่สาเหตุที่พบมากที่สุดมาจากโรคทางจิตเวช

ชวนคุยกับ นพ.โยธิน วิเชษฐวิชัย แพทย์จิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ถึงภาวะการนอนไม่หลับของคนไทย

คนไทย 19 ล้านคน เผชิญ “โรคนอนไม่หลับ” เพราะสังคมมันเครียด!
ชวนคุยกับ นพ.โยธิน วิเชษฐวิชัย แพทย์จิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลสมิติเวช ว่าภาวะการนอนไม่หลับของคนไทยเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ และเพราะอะไรกันแน่ จึงได้คำตอบว่า… “การนอนไม่หลับแบบทั่วไปเพิ่มขึ้นแน่นอน”
โดยคุณหมออธิบายว่าการนอนไม่หลับแบ่งเป็น 2 แบบ คือ “การนอนไม่หลับทั่วไป” มีสาเหตุไม่ชัดเจน อาจมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ยังไม่เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิต “ตารางชีวิตที่ไม่เหมือนสมัยก่อน เลิกงาน เจอรถติด กว่าจะกลับถึงบ้าน 4-5 ทุ่ม ทำให้การนอนผิดปกติจากสมัยก่อน”
แต่ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและมีความเครียดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คนมีอาการนอนไม่หลับแบบทั่วไปเพิ่มขึ้น แต่ในทางการแพทย์ การนอนไม่หลับอีก 1 แบบที่ถือว่าเป็นปัญหาคือ “โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง” ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต

ยิ่ง “เรื้อรัง” ยิ่งเสี่ยงป่วย “จิตเวช”

“อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง” สวนใหญ่มักมาจาก “อาการทางจิตเวช” ใช่หรือไม่? เกี่ยวกับเรื่องนี้นพ.โยธิน อธิบายไว้ว่า อาการนี้มักมีต้นเหตุของโรคอยู่เบื้องหลัง อย่างเช่น

“โรคมะเร็ง เขาจะเจ็บปวดตลอดเวลา เวลานอน เขาก็จะเจ็บปวด มันก็นอนไม่ได้ คนสูงอายุบางคนที่เป็นโรคติดเชื้อ การกินยาบางอย่าง ก็จะทำให้มีผลต่อการนอน”

ถามว่าอาการทางจิตทำให้เกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังหรือไม่ คุณหมอบอกว่า “ครึ่งต่อครึ่ง” แต่ส่วนใหญ่คิดว่ามาจากโรคทางกายมากกว่า เช่น โรคชรา, โรคอ้วน

แต่ “อาการนอนไม่หลับ” หรือ “ขาดการนอนที่ดี” ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนเป็น “โรคทางจิตเวช” ได้ การจะดูว่าการนอนของเราดีหรือเปล่า ต้องดู 2 อย่าง คือ “ระยะเวลาการนอน”และ“คุณภาพในการนอน”

คนไทย 19 ล้านคน เผชิญ “โรคนอนไม่หลับ” เพราะสังคมมันเครียด!

“ระยะการนอนหลับ” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

“หนึ่ง เราดูที่ปริมาณว่า คนคนนั้นเป็นแบบไหน ถ้าเป็นคนที่ short sleeper เขานอน 6 ชั่วโมงก็อิ่มแล้ว แต่ถ้าเป็น long sleeper ต้องนอน 10 ชั่วโมง ระยะการนอนแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงถือว่าไม่พอ”

ที่สำคัญ ระยะเวลาการนอนอย่างเดียวไม่พอ เราต้องดูด้วยว่าหลับลึกไหม ผ่อนคลายหรือเปล่า ถ้านอน 8 ชั่วโมงแต่หลับๆ ตื่นๆ นั่นก็ถือว่าไม่ดี เพราะ “การนอนที่ไม่ดี” จะทำให้เกิดฮอร์โมนความเครียดออกมา และถ้าพุ่งสูงในระยะเวลานานติดต่อกัน จะทำให้เกิดโรคอย่างความดัน เบาหวาน และหลากโรคเรื้อรังอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ เสี่ยงโรคจิตเวช!!

“มันมีโอกาสที่ถ้านอนไม่หลับนานๆ จะส่งผลต่อเซลล์สมองบางจุด ทำให้มันเหี่ยวลง ในบางคนแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็อาจเกิดความรู้สึกหดหู่ได้ และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง”

ตัวแปรสำคัญคือ “ถ้าตัวคนไข้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตเวชอยู่แล้ว หรือคนปกติที่เจอความเครียดตลอดเวลา บวกกับอาการนอนไม่หลับเรื้อรังเข้าไป โอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชก็จะเสี่ยงมากขึ้น”

“มีหลายงานวิจัยที่บอกว่า คนปกติ ถ้าป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับนานๆ มีโอกาสจะป่วยเป็นโรคทางจิตเวชได้ ไม่ว่าจะเป็นวิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ซึมเศร้า หรือว่าถึงขั้นเป็นโรคจิตได้”

คนไทย 19 ล้านคน เผชิญ “โรคนอนไม่หลับ” เพราะสังคมมันเครียด!

วิธีสังเกตตัวเอง “โรคนอนไม่หลับ” กระทบต่อการใช้ชีวิตแค่ไหน?

การสังเกตตัวเองว่ามีปัญหาจากอาการนอนไม่หลับนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราสามารถใช้ข้อวิเคราะห์ต่อไปนี้เพื่อประเมิน

  1. ผลกระทบทางกายและจิตใจ : ตรวจสอบว่าการนอนไม่หลับมีผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายและสุขภาพจิตของคุณ เช่น ความเหนื่อยล้าในวันต่อมา, อารมณ์ที่แปรปรวน, หรือความลำบากในการควบคุมอารมณ์
  2. ปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน : ตรวจสอบว่าการนอนไม่หลับมีผลต่อการทำงานหรือกิจกรรมประจำวันของคุณอย่างไร เช่น ความล่าช้าในการทำงาน, การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ, หรือความยากลำบากในการตัดสินใจ
  3. สูญเสียความสามารถในการทำงาน : ตรวจสอบว่าการนอนไม่หลับมีผลต่อสมรรถภาพในการทำงานหรือการปฏิบัติงานของคุณอย่างไร เช่น ความผิดพลาดในการทำงาน, การตัดสินใจที่ไม่สม่ำเสมอ, หรือความไม่มั่นคงในการดำเนินงาน
ถ้าคุณพบว่ามีปัญหาจากที่ตรวจสอบข้างต้น ควรพบแพทย์โดยเร็วเพื่อการประเมินและการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการนอนไม่หลับต่อเนื่องอย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์ หรือมีอาการที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีปัญหาตามข้อ 1 ข้างต้น เพราะการรับรู้และการปรับปรุงปัญหาการนอนไม่หลับตั้งแต่เริ่มแรกนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาและการดูแลสุขภาพใจและกายของเราให้ดีที่สุดไปได้ในระยะยาว
ดูเหมือนว่าคุณมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับการสังเกตและดูแลสุขภาพจิตของคุณแล้วนะคะ! การรักษาสุขภาพที่ดีทั้งจิตและกายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากมีปัญหาหรืออาการที่ไม่สบาย ไม่ควรละเลยการพบแพทย์เพื่อประเมินและการรักษาต่อไป
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…