เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 11 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 11 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 11 อัตรา เพื่อเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 11 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สนใจติดต่อสมัคร

 • 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอก รายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
 • 2. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
  • 1) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 1. พร้อมด้วย หลักฐานการสมัครตามข้อ 6 จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
  • 2) จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 1. และส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ชั้น 5 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ในเวลาราชการ (เวลา16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่ง ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
 • 3. การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • 4. การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…