เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

5 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนประเมินผลการทำงานครึ่งปีแรก

5 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนประเมินผลการทำงานครึ่งปีแรก

แค่ได้ยินคำว่า “ประเมินผลการทำงาน” หลายคนคงพากันส่ายหน้าหนี เพราะเป็นอะไรที่ชวนเวียนหัวอยู่ไม่น้อย แต่จะให้หนีก็คงหนีไม่พ้น เป็นเรื่องที่ต้องเวียนมาเจอทุกปีหรือครึ่งปี ที่สำคัญเวลาในแต่ละปีก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว กะพริบตาทีเดียวก็จะผ่านไปแล้วครึ่งปี

เมื่อการประเมินเป็นสถานการณ์ที่หนีไม่ได้ ทำใจได้อย่างเดียว PartTimeTH เลยชวนทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับการประเมินในครึ่งปีแรก ด้วยการเตรียมพร้อมตัวเอง

5 เทคนิคที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนประเมินผลการทำงาน

1. เตรียมผลงานและทบทวนผลลัพธ์การทำงานในครึ่งปีแรก

การประเมินผลงานเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทบทวนผลงานที่ผ่านมา มองหาจุดแข็ง จุดอ่อน และวางแผนสำหรับอนาคต การเตรียมตัวที่ดีจะช่วยให้การประเมินผลงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

1. รวบรวมผลงาน

 • เริ่มต้นด้วยการจดรายการผลงานทั้งหมดที่คุณทำในครึ่งปีแรก
 • ผลงานที่สามารถวัดผลได้ด้วยตัวเลข เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้าใหม่ รายงาน ฯลฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
 • เก็บหลักฐานสนับสนุนผลงาน เช่น อีเมล รายงาน เอกสาร ฯลฯ

2. วิเคราะห์ผลงาน

 • ประเมินผลงานแต่ละชิ้นว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่
 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนา
 • ระบุอุปสรรคที่พบเจอและวิธีแก้ไข

3. เตรียมนำเสนอ

เรียบเรียงข้อมูลผลงานให้กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
เน้นผลงานที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของคุณ
เตรียมพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานของคุณ

ตัวอย่างผลงานที่ควรนำเสนอ

 • โปรเจคต์ส่วนตัวที่สำเร็จ
 • งานที่ซัพพอร์ตทีม เช่น รายงาน ข้อมูลสถิติ ฯลฯ
 • ทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้
 • รางวัลหรือคำชมที่ได้รับ
 • ผลงานที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์
เตรียมผลงานและทบทวนผลลัพธ์การทำงานในครึ่งปีแรก

2. เช็คเป้าหมายและประเมินผลการทำงาน

1. วิเคราะห์ผลงาน

 • เปรียบเทียบผลงานปริมาณและผลลัพธ์ที่ได้ กับ KPI ที่ตั้งไว้
 • แยกเป็นหัวข้อไล่เรียงไปตามลำดับ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนั้น

2. ผลงานที่ตรงตามเป้า

 • ระบุหัวข้อผลงานที่บรรลุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์จุดแข็ง กลยุทธ์ หรือปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
 • มองหาโอกาสพัฒนาต่อยอด หรือขยายผลงานให้ดียิ่งขึ้น

3. ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้า

 • ระบุหัวข้อผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้า
 • วิเคราะห์จุดอ่อน อุปสรรค หรือปัญหาที่ทำให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้า
 • หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย

4. วางแผนสำหรับครึ่งปีหลัง

 • ตั้งเป้าหมายใหม่ หรือปรับเป้าหมายเดิมให้ท้าทายและ SMART มากขึ้น
 • วางแผนกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และกำหนด Timeline สำหรับการบรรลุเป้าหมาย
 • เผื่อกรณีความเสี่ยง และวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • ติดตามผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์

3. การตั้งเป้าหมายการทำงานในครึ่งปีหลัง

จากที่คุณได้ทบทวนและประเมินการทำงานของตัวเองไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งเป้าหมายการทำงานในครึ่งปีหลัง แม้ว่าจะมี KPI ของบริษัทเป็นกรอบอยู่แล้ว แต่ผลลัพธ์ในครึ่งปีแรกก็สามารถช่วยบ่งบอกได้ว่า สุดท้ายแล้วปลายปีจะบรรลุเป้าหมายตาม KPI หรือไม่

แนวทางการตั้งเป้าหมาย

 • วิเคราะห์ผลงานในครึ่งปีแรก: พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ผลงานที่สำเร็จ ผลงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ตั้งเป้าหมายสำหรับครึ่งปีหลัง

 • ส่วนที่ทำได้ดี: ปล่อยวาง เน้นการทำงานอย่างมีสุนทรีย์ ยืดหยุ่น
 • ส่วนที่อ่อนแอ: ตั้งเป้าหมายใหม่ ทุ่มเทและโฟกัส

กำหนดแผนปฏิบัติการ

 • แบ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ลงเป็นขั้นตอนย่อย ๆ กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

ติดตามผล

 • ประเมินผลงานเป็นระยะ ปรับแผนตามสถานการณ์

กรณีเจออุปสรรค

 • หากมีอุปสรรคที่ทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แจ้งให้หัวหน้างานทราบ เพื่อที่คุณและหัวหน้างานจะได้เห็นทิศทางและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตรงกัน และสามารถวางแผนแก้ไขได้ทัน

4. วิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

การประเมินผลงาน เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนผลงานที่ผ่านมา และหาจุดที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ผลงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

1. วิเคราะห์ผลงาน

 • ทบทวนผลงานทั้งหมดในช่วงต้นปี ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ยังต้องปรับปรุงหรือพัฒนา
 • หาจุดอ่อนของตัวเอง เช่น การสื่อสาร ทักษะการทำงาน ความละเอียดรอบคอบ
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

2. หาวิธีแก้ไข

 • หา Solutions ที่เหมาะกับตัวเรา: ลองหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง หรือหาคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่ขาด
 • ปรับปรุงแก้ไขจากคอมเมนต์: นำคอมเมนต์จากหัวหน้าหรือผู้ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขจุดที่บกพร่อง
 • เพิ่มทักษะและความสามารถ: เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมใหม่ ๆ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์

3. ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา

 • การสื่อสาร: ฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกฟัง ฝึกนำเสนอ
 • ทักษะการทำงาน: ฝึกบริหารเวลา ฝึกจัดการงาน ฝึกทำงานเป็นทีม
 • ความละเอียดรอบคอบ: ตรวจทานงานก่อนส่งงานทุกครั้ง ทำงานด้วยความตั้งใจ ใส่ใจรายละเอียด

4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ: โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 • ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ
 • หาโอกาสทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ

5. ตั้งเป้าหมาย

 • ตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน วัดผลได้
 • แบ่งเป้าหมายใหญ่ ๆ ออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ
 • ติดตามผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองเชื่อว่า คุณจะสามารถพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

5. เตรียมพร้อมทั้งผลงานและจิตใจ

การเตรียมพร้อมทั้งด้านผลงานและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเผชิญกับผลการประเมิน

ในส่วนของการเตรียมใจและอารมณ์

 • ฝึกปล่อยวาง: พยายามอย่ากังวลกับผลลัพธ์มากเกินไป เพราะเราควบคุมทุกสิ่งได้ไม่หมด จงยอมรับว่าผลการประเมินจะเป็นอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือเราพยายามทำให้ดีที่สุดแล้ว
 • ฝึกสติ: จดจ่อกับปัจจุบัน พยายามอย่าฟุ้งซ่านกับความคิดในอดีตหรืออนาคต การฝึกสมาธิหรือการหายใจเข้า-ออกลึกๆ เป็นวิธีฝึกสติที่ดี
 • คิดบวก: มองหาแง่ดีของสถานการณ์ แม้ว่าผลการประเมินจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ก็ยังมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • เตรียมรับมือกับอารมณ์: เป็นไปได้ว่าเราอาจรู้สึกผิดหวัง เสียใจ หรือโกรธ เมื่อทราบผลการประเมิน จงยอมรับความรู้สึกของตัวเอง และหาทางระบายอารมณ์ในเชิงบวก เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว การเขียนบันทึก หรือการออกกำลังกาย
 • มองอนาคต: หลังจากผ่านช่วงอารมณ์ที่รุนแรงไปแล้ว จงใช้เวลาทบทวนผลการประเมิน วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคต
การประเมินผล เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวนผลงานที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการพัฒนา และวางแผนพัฒนาตัวเองในอนาคต ด้วยการเตรียมตัวเตรียมใจ จะช่วยให้คุณรับมือกับการประเมินผลได้อย่างมั่นใจ และแสดงให้ผู้ประเมินเห็นถึงศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…
ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

ทำความรู้จัก “วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว” มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไร?

วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว เป็นวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่พนักงานให้รักและสามัคคีกัน ร่วมมือกันในลักษณะ “การทำงานเป็นทีม” วัฒนธรรมนี้เน้นให้พนักงานรู้จักพูดคุยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยองค์กรจะมีแบบแผนค่านิยมของครอบครัวที่พนักงานทุกคนเคารพและเชื่อฟัง…
เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งานต้องทำอย่างไร ?

การถ่ายรูปสมัครงาน เหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเอง หากคุณต้องการที่อยากจะได้งานนั้นจริง ๆ เทคนิคถ่ายรูปสมัครงาน ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…