เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

“ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย” กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000/เดือน

“ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย” กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000/เดือน
“ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย” ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ หลายธุรกิจจึงหันมาเปิดเนิร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั้งแบบรายวันและรายปี การเติบโตของธุรกิจนี้ทำให้ผู้บริบาลผู้สูงอายุสามารถมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน แต่จำเป็นต้องมีประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพและความเชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตาม ฝั่งบริษัทที่นำเข้าแรงงานกลับพบว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจทำงานในสายนี้มากนัก ซึ่งทำให้แรงงานต่างด้าวมีโอกาสเข้ามาทำงานแทน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุหรือทำงานเป็นแม่บ้าน
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้สูงอายุในประเทศคิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 13 ล้านคน นี่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงธุรกิจเนิร์สซิ่งโฮม (Nursing Home)
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าปัจจุบันมีสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเกือบ 1,000 รายทั่วประเทศ ธุรกิจเหล่านี้จึงมีโอกาสเติบโตมากขึ้นเนื่องจากความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ผู้ประกอบธุรกิจยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการหาผู้ดูแลที่มีความสามารถและได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ต้องการ
“ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย” กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000/เดือน

ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย งานสายนี้น่าสนใจ ไม่ตกงานแน่นอน

นายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด เปิดเผยว่า ธุรกิจของเราเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส โดยสอนผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพออกไปดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในสถานประกอบการและที่บ้าน

อีกส่วนคือดำเนินธุรกิจสถานส่งเสริมสุขภาพ และบริการดูแลผู้สูงอายุ The Parents Wellness and Rehabilitation ที่ดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มภาวะพึ่งพิงบางส่วน และกลุ่มภาวะพึ่งพิงถาวร (ติดเตียง) แทนครอบครัว

“ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2567 ในกลุ่มนี้ต้องการคนดูแล 35% แต่ปัญหาคือคนไทยอยากทำงานด้านนี้น้อยมาก ทั้ง ๆ ที่งานสายนี้น่าสนใจ ไม่ตกงานแน่นอน ทั้งยังมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุล่าสุดกำหนดให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องผ่านหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐหรือเอกชน โดยจะต้องได้วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

“โดยทางโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นท์ส สอนหลักสูตรเหล่านี้ด้วย แต่มีผู้สนใจเรียนน้อยกว่าดีมานด์ในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขณะคนที่ทำงานผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ทำมาอยู่ก่อนแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีข้อกำหนดเรื่องเรียนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง ก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับการมาเรียนเพื่อได้วุฒิบัตรรับรองมากนัก

เพราะเขามีอาชีพอยู่ก่อนแล้ว ขณะที่กฎหมายเองก็เปิดกว้างกับงานสายนี้มาก โดยผู้เรียนจะเป็นเพศหญิง หรือชายก็ได้ ทั้งยังไม่จำกัดสัญชาติด้วย ขอให้สื่อสารภาษาไทยได้ เพราะหลักสูตรสอนเป็นภาษาไทย และลูกค้าเป็นคนไทย จึงอยากให้คนไทยมองอาชีพนี้เป็นทางเลือก เพราะเป็นอาชีพที่ทั่วโลกต้องการ จบแล้วมีงานทำ 100%”

“ธุรกิจดูแลผู้สูงวัย” กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000/เดือน

ปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงวัย กำลังบูมมากในประเทศไทย

นางวิภาดา แก้วประเสริฐ เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชอรี่เนอสซิ่งโฮม เปิดเผยว่าธุรกิจของเธอเปิดมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งในช่วงเวลานี้ได้เห็นความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ งานหลักของเชอรี่เนอสซิ่งโฮมคือการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล โดยเน้นพนักงานคนไทยเป็นหลักเนื่องจากการสื่อสารที่ง่ายกว่า

พนักงานของเชอรี่เนอสซิ่งโฮมทุกคนผ่านการอบรมและมีใบรับรองทักษะผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไทยวัยกลางคน เนื่องจากวัยนี้สนใจทำงานด้านนี้มากขึ้นเพราะอัตราค่าจ้างสูงกว่าแรงงานขั้นต่ำ โดยเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ พนักงานยังมีข้อดีที่มีค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันไม่มาก เพราะทำสัญญาเป็นรายปีและอยู่กินกับลูกค้า ทำให้มีที่พักและอาหารฟรี รวมถึงไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

นางวิภาดายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันเทรนด์ที่เห็นคือคนสนใจทำธุรกิจจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งเชอรี่เนอสซิ่งโฮมเป็นสมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของคนที่เข้าออกธุรกิจนี้อยู่พอสมควร หลายคนอยากทำธุรกิจนี้แต่ไม่ง่าย เนื่องจากต้องรักษามาตรฐานการให้บริการ และพนักงานต้องผ่านเกณฑ์การอบรมและมีทักษะในการปฐมพยาบาล เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาในการเดินและมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง

จากการสำรวจคนไทยส่วนมากจ้างต่างด้าวดูแลผู้สูงวัย

นายสุชิน พึ่งประเสริฐ นายกสมาคมการค้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และประธานกรรมการบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ กรุ๊ปเซเว่นเซอร์วิส จำกัด ได้เปิดเผยว่าหลายอาชีพในประเทศไทยไม่สามารถเติมเต็มด้วยอุปทานของแรงงานไทยได้ทั้งหมด

ดังนั้น บทบาทของการย้ายถิ่นฐานแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม จึงมีความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุ แม้ว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจะไม่ขาดแคลน แต่งานบางสาย เช่น งานแม่บ้านหรืองานดูแลผู้สูงอายุ ก็ยังคงหาคนทำยาก

เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จึงทำให้มีคนติดต่อสอบถามหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่องจากครอบครัวไทยส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้าน ไม่สามารถพึ่งพาคนในครอบครัวดูแลผู้สูงอายุได้เหมือนในอดีต หลายครอบครัวจึงต้องการแรงงานต่างด้าวเพื่อดูแลผู้สูงอายุและทำงานบ้านไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม หลายครอบครัวที่ติดต่อเข้ามามักจะถอดใจเมื่อเห็นขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและการต้องต่อเอกสารอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ทำให้หันไปเลือกใช้บริการรูปแบบอื่นแทน

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

อาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Consultant คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญและความรู้ในหลายๆ…
ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ทำความรู้จัก “อาชีพนักทัศนมาตร” ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

อาชีพนักทัศนมาตร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Optometrist เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสายตาและการตรวจวัดสายตาอย่างมืออาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการรักษาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น รวมทั้งสามารถดูแล…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมควบคุมโรค 6 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…