เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค 3 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค 3 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานผลิตสื่อองค์กร กองสื่อสารองค์กร

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1) คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
  • 2) มีประสบการณ์ต้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • 3) ตัดต่อวิดีโอโคยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิก โดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator ,Photoshop
  • 4) มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
  • 5) เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้
  • 6) มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
  • 7) สามารถทำงานที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • 8) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) สังกัด งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1) คุณวุฒิปริญญาตรี การสื่อสารมวลขนมีประสบการณ์ด่านการออกแขบจัตทำสั่อประชาสัมฟันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 ปี
  • 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคล
  • 3) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน Ms Office , Canva และ AI Literacy

3. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 สังกัด งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปก.ข.7

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • 1) คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน โดย ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณวุฒิทางนิเทศศาสตร์
  • 2) มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • 3) ตัดต่อวิดีโฮโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro /After Effects ได้ดี มีความสามารถในการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe Ilustrator ,Photoshop, สามารถลงเสียงใน Voice over ในคลิปพากย์เสียง
  • 4) มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอต่างๆ
  • 5) เขียนข่าว / ข้อความประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆได้
  • 6) มีความสามารถในการผลิตสื่อให้เหมาะสมในการใช้งานกับสื่อออนไลน์
  • 7) สามารถทำงนที่มีเวลายืดหยุ่น และทำงานต่างท้องที่รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • 8) มีความสามารถในการเป็นพิธีกร
  • 9) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจติดต่อสมัคร

 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  • 1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
  • 2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
   หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เตือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตาม เรื่อง “สมัครงานตำแหน่ง. 5.1 -5.7 และอกสรหลักฐานการชำระเงิน มาไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
  • โดยระบุชื่อเรื่อง “สมัครงานตำแหน่ง…………..สังกัด………….. (ชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร)” รายละเอียดปรากฏตามขั้นตอนการสมัครแนบท้ายประกาศ
  • ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชาะศาธรรมเนียมการสมัคร และ กปก. ได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…