เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

3 เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน ให้ทำงานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด

3 เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน ให้ทำงานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด
ในชีวิตการทำงาน การมีความรู้และความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสำเร็จของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว การวางตัวในที่ทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคือหัวใจสำคัญที่จะนำพาให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพ การรู้จักปฏิบัติตนในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของคุณ ซึ่งในวันนี้ PartTimeTH จะพาคนทำงานทุกท่านไปรับชมกับวิธีการวางตัวอย่างไร ให้ทำงานราบรื่น มีความสุขในการทำงาน

3 เทคนิคการวางตัวในที่ทำงาน เป็นที่รักของที่ทำงานแน่นอน

1. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพกับผู้บังคับบัญชามีความสำคัญในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังช่วยให้คุณได้รับการยอมรับและความสนับสนุนในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

 • แสดงความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะภายในขอบเขตอันควร

การแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรทำในขอบเขตที่เหมาะสม อย่าให้มากเกินไปจนคนอื่นมองว่าคุณประจบสอพลอ ควรแสดงความเคารพด้วยความจริงใจและมีความเป็นมืออาชีพ

 • ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง

หากคุณเป็นผู้บริหารระดับกลาง เมื่อผู้บริหารระดับสูงกว่าเข้ามาในสถานที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ ให้หยุดทำทันที และหันไปต้อนรับด้วยความเอาใจใส่ อย่าปล่อยให้เขาคอยโดยไม่จำเป็น การแสดงการต้อนรับอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงถึงความนอบน้อม

 • หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา

ในที่ประชุมหรือต่อหน้าแขก ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา หากคุณมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้ชี้แจงความคิดเห็นของคุณอย่างสุภาพและมีเหตุผล ไม่ควรแสดงออกในลักษณะที่ทำให้ผู้บังคับบัญชารู้สึกเสียหน้า

 • รายงานเรื่องงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ

การรายงานเรื่องงานเป็นประจำช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความคืบหน้าของงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • เปิดรับความคิดเห็นและคำแนะนำ

ควรเปิดรับความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นว่าคุณมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและทำงานให้ดีขึ้น

 • แสดงความจริงใจและความซื่อสัตย์

ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ผู้บังคับบัญชามักชื่นชม ควรแสดงความจริงใจในการทำงานและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

 • ตั้งใจทำงานและแสดงความรับผิดชอบ

การทำงานอย่างตั้งใจและแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่จะช่วยให้คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

 • มีทัศนคติเชิงบวก

การมีทัศนคติเชิงบวกและแสดงความกระตือรือร้นในการทำงานช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ผู้บังคับบัญชารู้สึกมั่นใจในตัวคุณ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยเสริมสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมั่นคง

2. การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานยังช่วยสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในทีมอีกด้วย

 • ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

การทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และเต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือและการสนับสนุนในทีม หลีกเลี่ยงการทำงานแบบกินแรงผู้อื่น เพราะจะทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกไม่พอใจและอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์แย่ลง

 • แสดงความขอบคุณเมื่อเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ

ในโอกาสที่เพื่อนร่วมงานต้องทำงานแทนคุณ เช่น ระหว่างที่คุณลาป่วย เมื่อคุณกลับมาทำงาน ควรแสดงความขอบคุณที่เพื่อนต้องรับภาระนั้น การแสดงความขอบคุณจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดี

 • รักษาความเป็นมืออาชีพ

อย่าทำให้งานเสียเพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อน ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้า การรักษาความเป็นมืออาชีพจะช่วยให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ถูกกระทบโดยความสัมพันธ์ส่วนตัว

 • นัดหมายการปรึกษาหารือเรื่องงาน

หากคุณต้องการที่จะปรึกษาหารือเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงาน ควรนัดหมายให้เป็นกิจจะลักษณะ อย่าเข้าไปยุ่มย่ามในกิจการของเพื่อนร่วมงาน และอย่าคาดหวังว่าเพื่อนจะมีเวลาให้คุณเสมอ การนัดหมายจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แสดงความอ่อนโยนและสุภาพ

การแสดงความอ่อนโยนและสุภาพกับเพื่อนร่วมงานทุกคน จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น

 • ขอร้องอย่างสุภาพเมื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อต้องการให้เพื่อนร่วมงานช่วยทำสิ่งใด ควรขอร้องอย่างสุภาพ เพื่อนจะได้ช่วยคุณด้วยความเต็มใจ การขอความช่วยเหลือด้วยความสุภาพแสดงถึงความเคารพและการให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

 • ยกย่องชมเชยและให้คำแนะนำ

ยกย่องชมเชยเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาทำดี และให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ การชมเชยและการให้คำแนะนำจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกได้รับการยอมรับ

3. การต้อนรับผู้มาเยือน

การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกพบและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มาดูกันว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้การต้อนรับผู้มาเยือนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 • ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความสุภาพอ่อนโยน

ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและท่าทีที่สุภาพ พูดจาสุภาพและให้ความเคารพ

 • เตรียมการประชุมล่วงหน้า

หากต้องเชิญส่วนงานอื่นมาประชุมในสำนักงาน ควรเตรียมการล่วงหน้าให้เรียบร้อย เช่น จัดเตรียมสถานที่ประชุม เอกสารที่จำเป็น และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น

 • เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าประชุม

ตรวจดูเอกสารและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า แน่ใจว่ามีที่นั่งประชุมเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

 • ไม่ปล่อยให้ผู้มาเยือนคอยนาน

หากคุณคิดว่าจะมาไม่ทัน ควรแจ้งให้ผู้มาเยือนทราบโดยเร็ว และขอเลื่อนนัด หากเลื่อนนัดไม่ได้ ควรขอโทษและส่งตัวแทนไปพบในนามของคุณ

 • การต้อนรับเมื่อผู้มาเยือนมาถึง

ให้เลขาฯไปต้อนรับผู้มาเยือนแล้วเชิญเข้ามาที่ห้องของคุณ เมื่อแขกมาถึงให้ลุกขึ้นยืนและต้อนรับด้วยความอบอุ่น ถ้าเป็นแขกพิเศษควรไปต้อนรับด้วยตัวคุณเอง

 • ระหว่างการประชุม

บอกเลขาฯหรือเพื่อนร่วมงานว่าจะไม่รับโทรศัพท์ ยกเว้นเป็นเรื่องสำคัญและด่วนจริงๆ หากจำเป็นต้องออกมารับโทรศัพท์ ควรกล่าวขอโทษก่อนที่จะออกไปและรีบพูดให้เสร็จ

 • สรุปประเด็นหลังการประชุม

หลังจากการประชุมหรือการสนทนาสิ้นสุดลง ควรสรุปประเด็นที่สนทนา ขอบคุณแขกที่มา และกล่าวลา จากนั้นส่งแขกออกไปอย่างสุภาพ

การวางตัวในที่ทำงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมีทัศนคติที่ดี การแสดงความเคารพและการให้ความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…