เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมการแพทย์ 107 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมการแพทย์ 107 อัตรา
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมการแพทย์ 107 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมการแพทย์

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
 3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรณภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 5. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 6. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
 7. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า)
 8. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี ๒ รังสิต)
 9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
 10. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)
 11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
 12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)
 13. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
 14. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 15. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง)
 16. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
 17. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)
 18. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)
 19. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา)
 20. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 21. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 22. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์)
 23. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
 24. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง)
 25. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (ด้านการแก้ไขการได้ยินโรงพยาบาลเลิดสิน)
 26. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (ด้านการแก้ไขการได้ยินโรงพยาบาลสงฆ์)
 27. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
 28. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 29. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
 30. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 31. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
 32. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน)
 33. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันประสาทวิทยา)
 34. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี)
 35. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
 36. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://hr-dms.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…