เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 6 เคล็ดลับ เติมพลังให้กับคนวัยทำงาน

กรมสุขภาพจิต แนะนำ 6 เคล็ดลับ เติมพลังให้กับคนวัยทำงาน
กรมสุขภาพจิต แนะนำเคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังให้กับคนวัยทำงาน ได้แก่ พลังใจ พลังกาย พลังสติ พลังความคิด พลังในการปรับตัว และพลังชีวิต เพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งคนในวัยทำงานเต็มไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาให้เราต้องเผชิญ อาจทำให้เราหมดพลัง เกิดความเครียด และท้อแท้ตามมาได้ ดังนั้น หากเรามีการเติมพลังที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราฟื้นคืนกลับมามีพลังในการทำงาน อีกทั้งทำให้เราสามารถฝ่าฟันต่อปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไข และมีทางออกที่ดีได้

ต่อไปนี้คือ เคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังคนวัยทำงาน โดย กรมสุขภาพจิต

1. เติมพลังใจ

การฝึกมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อเรามีทัศนคติที่ดี ทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามไปด้วย การสร้างกำลังใจให้กับตัวเองและผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้เรามีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น

การมองโลกในแง่ดีสามารถช่วยลดความเครียด เพิ่มพลังงานในการทำงาน และทำให้เราเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหาที่พบ การให้กำลังใจตัวเอง เช่น การพูดกับตัวเองในแง่บวก หรือการตั้งเป้าหมายเล็กๆ ที่สามารถทำได้ จะช่วยให้เรามีความรู้สึกประสบความสำเร็จและมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ การให้กำลังใจผู้อื่น เช่น การชมเชยหรือการให้ความช่วยเหลือ จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมีกำลังใจในการทำงาน การมีทัศนคติที่ดีและการสร้างกำลังใจจะทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น

2. เติมพลังกาย

โดยการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งการที่เรามีสุขภาพกายดีจะส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้และมีความจำที่ดี

การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดความเครียด และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักผลไม้ ธัญพืช และโปรตีนจากแหล่งที่ดี จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพ

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการรักษาสุขภาพที่ดี การนอนหลับไม่เพียงพออาจส่งผลให้สมองทำงานช้าลง มีปัญหาในการเรียนรู้และความจำ การดูแลสุขภาพกายให้ดีนั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพและมีสมองที่แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

3. เติมพลังสติ

การมีสติต่อทุกเรื่องราวจะทำให้เรามีการตัดสินใจที่ดี รู้จักที่จะทำหรือพูดในเวลาที่เหมาะสม สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิ ตลอดจนหาวิธีผ่อนคลายความเครียด และมีการจัดการกับความเครียดได้

การมีสติช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่ตกอยู่ในความรีบร้อนหรืออารมณ์ที่ไม่ดี การตัดสินใจที่ดีเกิดจากการพิจารณาอย่างรอบคอบและการมีสติในทุกขณะ นอกจากนี้ การมีสติยังช่วยให้เราสามารถทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิ มีความตั้งใจ และสามารถทำสิ่งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผ่อนคลายความเครียดสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฝึกสมาธิ การออกกำลังกาย การพักผ่อน หรือการทำกิจกรรมที่เราชอบ การมีสติจะช่วยให้เรารับรู้และจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น ไม่ให้ความเครียดนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของเรา

4. เติมพลังความคิด

มีหลักคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานโดยใช้แนวคิด “คิดเป็น คิดดี คิดให้” มีความคิดยืดหยุ่น สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถ รวมทั้งหาโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคม

การคิดเป็น หมายถึง การมีวิจารณญาณในการพิจารณาและตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง การคิดดี หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นและสถานการณ์ต่างๆ การคิดให้ หมายถึง การมองหาวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นได้

การมีความคิดยืดหยุ่นช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การควบคุมอารมณ์ของตัวเองทำให้เราสามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การสนับสนุน หรือการทำงานร่วมกัน จะสร้างสังคมที่ดีและมีความสามัคคี การหาโอกาสทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การทำกิจกรรมอาสา การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือการสนับสนุนโครงการสังคม จะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขในการดำเนินชีวิต

ถ้าเราสามารถปรับทัศนคติและมุมมองในการทำงานให้ดีได้ เราก็จะสามารถทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด อย่าลืมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเสมอ มองหาพลังบวกและสร้างความสุขให้กับตัวเองในทุกๆ วัน
กรมสุขภาพจิต แนะนำ 6 เคล็ดลับ เติมพลังให้กับคนวัยทำงาน

5. เติมพลังในการปรับตัว

รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ สามารถปรับตัวได้กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

การปรับตัวเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างดี หมายถึง การมีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความร่วมมือที่ดีในทุกๆ ด้าน

การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เป็นการใช้สติและวิจารณญาณในการพิจารณาและตัดสินใจ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาวิธีแก้ไขปัญหา การมีทักษะในการจัดการกับปัญหาจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

6. เติมพลังชีวิต

สุดท้าย กรมสุขภาพจิต แนะนำเติมพลังชีวิตคือการที่เราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ซึ่งความชอบของคนเรานั้นแตกต่างกัน การได้ทำในสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมที่ชอบจึงเปรียบเสมือนการเติมเต็มกำไรให้กับชีวิต เช่น การทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว การไปท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ปลูกต้นไม้ ฯลฯ จะทำให้เราสามารถกลับมาทำงานได้อย่างสดชื่น และเป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตอีกด้วย

การทำสิ่งที่เราชอบไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีความสุข แต่ยังเป็นการเติมพลังให้กับตัวเอง การทำกิจกรรมที่ชอบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีพลังที่จะทำงานหรือเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพจิตที่ดี

การใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต การทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบ เช่น การท่องเที่ยว อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง หรือปลูกต้นไม้ เป็นวิธีที่ดีในการเติมพลังและทำให้เรารู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรือทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

[งานประจำ] รับสมัครเพื่อนร่วมทีม - บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee Number.9

คุณพร้อมที่จะมาสร้างสรรค์กาแฟแก้วพิเศษกับเราหรือยัง? รับสมัครเพื่อนร่วมทีม – บาริสต้า ร้านกาแฟ Coffee…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุข ต้องลดละเลิกสิ่งเหล่านี้

วิธีทำงานให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ทุกคนมองหามาตลอดชีวิต แต่แนวทางและความหมายของความสุขอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล PartTimeTH จึงได้รวบรวมวิธีทำงานมาให้ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงาน และนี่คือบางปัจจัยที่อาจช่วยให้คุณค้นพบและสร้างความสุขในชีวิต…
จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

จะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

ในการทำงาน ทุกงานล้วนมีการควบคุมการทำงาน มีลูกน้องก็ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งการจะมีหัวหน้างานที่ดีได้ นั้นเป็นเรื่องที่ดีสุด ๆ…