เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 7 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 7 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 7 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักพัฒนานวัตกรรม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการบริหารนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
   ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการนำเสนอ (Presentation) สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ด้านดาวเทียม
   แก่สาธารณะชนได้ หากสามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอ่าน เขียน ติดต่อสื่อสาร เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศ และ/หรือ ภูมิสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีอวกาศ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีดาวเทียม โทรคมนาคม ไฟฟ้า
   อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา
   ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นแต่มีประสบการณ์ การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
  • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา C, C++ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น บอร์ด FPGA ด้วย
   VHDL, Arduino หรือ Raspberry pi จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบดาวเทียม จะได้รับการ
   พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถฟัง พูด อ่าน และ เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (มีสวัสดิการที่พักอาศัย)

3. ตำแหน่ง วิศวกร

 • จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า และพัฒนาบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Electrical Computer Aided Design (ECAD)
  • หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบดาวเทียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์การออกแบบและพัฒนา Hardware การติดต่อ/ควบคุม/จัดเก็บข้อมูลจาก Module/Equipment/Component ต่างๆ ผ่าน BUS หรือ Protocol ในการสื่อสารเช่น CAN bus, SPI, I2C, UART จะได้รับการพิจารณา
  • หากมีประสบการณ์ (Experience) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบดาวเทียม สำหรับดาวเทียม Earth Observation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถฟัง พูด อ่าน และ เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมาก
  • ปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (มีสวัสดิการที่พักอาศัย)

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://job-hr.gistda.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จำนวน 1 อัตรา…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจ Affiliate Marketing ตัวช่วยเพิ่มรายได้ที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบัน การหารายได้ผ่านธุรกิจ Affiliate Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้คนสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ…
วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

วิธีให้กำลังใจตัวเอง ในวันที่รู้สึกท้อแท้ไม่เป็นใจ

การให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่ท้อแท้ ถือเป็นการกระทำที่เป็นพลังบวก และไม่ให้เป็นการกดดันตัวเองที่มากเกินไป หลายคนอาจจะเจอกับความเครียด ความผิดหวัง…