เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

สุขภาพจิต ในวัยทำงาน ภัยร้ายที่เป็นปัญหาระดับโลก

สุขภาพจิต ในวัยทำงาน ภัยร้ายที่เป็นปัญหาระดับโลก
ประเด็นเรื่อง “สุขภาพจิต” ในวัยทำงานเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ บ้างก็เกิดจากความกดดันที่สูงมากภายในที่ทำงาน ความคาดหวังไว้สูงว่าจะต้องทำได้ ทำให้การทำงานนั้น มีความกดดันมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ PartTimeTH จะพามารับชมถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย

ปัญหาสุขภาพจิต เกิดได้จากสาเหตุใดบ้าง ?

ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากงานสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันและปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเรื้อรัง โดยแต่ละลักษณะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

ปัญหาสุขภาพจิตจากงานแบบฉับพลัน

 • ความเครียด: ความกดดันจากงานที่ต้องทำให้เสร็จในเวลาจำกัดหรือความกังวลเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งผลให้เกิดความเครียดทันที
 • ความวิตกกังวล: ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำงาน หรือกลัวว่าจะไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวัง
 • ความรู้สึกเศร้า: การรู้สึกหมดหวังหรือล้มเหลวในงานที่ทำ ทำให้เกิดอาการเศร้าทันที
 • ความอยากอาหารลดลง: ความเครียดและความวิตกกังวลทำให้ความอยากอาหารลดลง หรือบางครั้งอาจเกิดจากการละเลยการกินเนื่องจากงานที่เร่งรีบ
 • การเผาผลาญในร่างกายผิดปกติ: ความเครียดสามารถส่งผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้เกิดอาการเช่น ท้องอืดหรือท้องเสีย

ปัญหาสุขภาพจิตจากงานแบบเรื้อรัง

 • ภาวะหมดไฟ (Burnout): เกิดจากการทำงานหนักเกินไปเป็นเวลานาน โดยไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงาน
 • ระดับภูมิคุ้มกันลดลง: ความเครียดและความกังวลที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ส่งผลให้เป็นหวัดหรือเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น
 • ความต้องการทางเพศลดลง: ความเครียดเรื้อรังทำให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศลดลง ส่งผลให้ความสนใจในเรื่องนี้ลดลง
 • ความดันโลหิตสูง: ความเครียดที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานสามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ความผิดปกติทางจิต: ความเครียดเรื้อรังและความวิตกกังวลที่ไม่ได้รับการจัดการสามารถนำไปสู่ปัญหาทางจิตที่รุนแรง เช่น โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลเรื้อรัง
ปัญหาสุขภาพจิต

วิธีฟื้นฟูสุขภาพจิตในวัยทำงาน ทำได้อย่างไรบ้าง ?

การฟื้นฟูสุขภาพจิตในวัยทำงานมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้

1. ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด

 • ควบคุมปริมาณงานและกำหนดเวลาทำงานที่เหมาะสม
 • สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนและไม่กดดัน

2. พักบ้างระหว่างวัน ไม่ควรตึงเครียดเดินไป

 • หยุดพักสั้น ๆ ทุก 1-2 ชั่วโมงเพื่อยืดเส้นยืดสาย หรือเดินเล่นเพื่อลดความตึงเครียด
 • ใช้เทคนิคการหายใจลึก ๆ หรือการยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย

3. ปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงาน พัฒนาการทำงานเป็นทีม

 • ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ
 • จัดกิจกรรมสร้างทีม (team-building) เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

4. จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

 • จัดพื้นที่ทำงานให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและระบายอากาศได้ดี
 • เพิ่มต้นไม้หรือสิ่งของที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการกับความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิต
 • สนับสนุนการมีเวลาพักผ่อนและเวลาส่วนตัวของพนักงาน

6. ให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจิต

 • จัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิต
 • แจกจ่ายข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพจิตผ่านสื่อต่าง ๆ

7. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ

 • จัดหาสถานที่หรือโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกายหรือการทำสมาธิ
 • ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกาย

8. ดูแลใส่ใจพนักงานที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม

 • สร้างระบบการสนับสนุนเช่น การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาหรือการให้คำปรึกษา
 • มีนโยบายในการดูแลพนักงานที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตโดยไม่กีดกัน

การนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ในองค์กรจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและส่งเสริมสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้กับพนักงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานในระยะยาว

วิธีฟื้นฟูสุขภาพจิตในวัยทำงาน

สรุปส่งท้าย

การจัดการและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากงานนั้นจำเป็นต้องมีการให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เช่น การฝึกฝนทักษะในการจัดการกับความเครียด, การส่งเสริมการมีสมดุลระหว่างงานและชีวิต, และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนสุขภาพจิตของพนักงาน
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

สิทธิ์ลาตามกฎหมาย ลาได้ทั้งหมดกี่วัน ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง ?

สิทธิ์ลาตามกฎหมาย ลาได้ทั้งหมดกี่วัน ใช้สิทธิ์อะไรได้บ้าง ?

สิทธิ์ลาตามกฎหมาย คนทำงานแต่ละองค์กรสามารถลาหยุดได้กี่วัน มีสิทธิ์หยุดได้จากสาเหตุใดบ้าง ซึ่งแต่ละองค์กรอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสิทธิ์เพิ่มเติมจากข้อกำหนดตามกฎหมายนี้ เพื่อให้ไม่เสียสิทธิ์ลาหยุด PartTimeTH…
Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…