เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

[งานราชการ] รับสมัครพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 10 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 10 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 10 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการรับสมัครพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงโอกาสนี้ PartTimeTH มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับเครื่องจักรกล
 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับเรือ
 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญ
 4. ตำแหน่ง ช่างเชื่อม
 5. ตำแหน่ง ช่างบำรุงรักษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคุณสมบัติที่กฟผ. กำหนด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
 • ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น

สนใจติดต่อสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  • เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือก “ข่าว/ประชาสัมพันธ์” เลือก หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน / ฝึกงาน”
  • ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
  • ผู้สมัคร 1 ท่าน สมัครได้ 1 รหัสตำแหน่งเท่านั้นและโปรดตรวจสอบรหัสกับตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัคร ก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
  • ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญ และเจ้าหน้าที่ขับเรือ สามารถเลือกสถานที่ในการทดสอบข้อเขียนได้จำนวน 1 ศูนย์ทดสอบ ดังนี้
   • ศูนย์ทดสอบ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี
   • ศูนย์ทดสอบ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
   • ศูนย์ทดสอบ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
   • ศูนย์ทดสอบ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์
   • ศูนย์ทดสอบ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 • ตรวจสอบกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และแนบเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของระบบ รับสมัครงานออนไลน์ก่อนยืนยันการส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…