เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

จิตวิทยาการทำงาน หากที่ทำงานไม่ดี ควรรับมืออย่างไร ?

จิตวิทยาการทำงาน หากที่ทำงานไม่ดี ควรรับมืออย่างไร ?
การเจอคำพูดและเจตนาร้ายๆ ในที่ทำงานอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ควรมีจิตวิทยาการทำงาน ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้น หากคนทำงานท่านใดกำลังประสบปัญหากวนใจในช่วงเวลาทำงานอยู่ นี่คือวิธีการที่สามารถใช้รับมือได้ โดยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น ติดตามไปพร้อมกัน PartTimeTH ได้เลย

จิตวิทยาการทำงานที่ดี ควรทำอย่างไร ?

1. การให้คุณค่าแก่ตนเอง

การให้คุณค่าแก่ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับคำตำหนิหรือคำเสียดสีที่ทำให้รู้สึกแย่และหมดกำลังใจ สิ่งที่เราควรทำคือการทบทวนตัวเองและพิจารณาถึงศักยภาพและคุณค่าที่แท้จริงของเรา ไม่ควรให้อิทธิพลจากคำพูดที่ทำร้ายจิตใจมาลดทอนคุณค่าของเราเอง

การให้คุณค่าตนเองสามารถทำได้ดังนี้

 • ทบทวนผลงานและความสามารถที่แท้จริง: มองกลับไปที่ผลงานที่คุณทำได้ดี ความสำเร็จที่ผ่านมา และความสามารถที่คุณมี นี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าของคุณอย่างแท้จริง ไม่ใช่คำพูดที่มุ่งทำร้ายจากผู้อื่น
 • อย่าให้คำพูดทำร้ายใจมามีอิทธิพล: คำพูดที่มุ่งทำร้ายมักมีเจตนาที่จะทำให้เรารู้สึกไร้ค่า อย่าให้อำนาจของคำพูดเหล่านั้นมากำหนดคุณค่าของคุณ
 • ให้คุณค่ากับคนที่เห็นค่าคุณ: มองหาและให้ความสำคัญกับคนที่เห็นค่าของคุณ คนที่สนับสนุนและห่วงใยคุณอย่างจริงใจ การยึดมั่นในความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและพลังใจ
 • อย่าพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่มุ่งร้าย: การพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่มีเจตนาร้ายมักจะทำให้เราเสียพลังงานและความสุข แทนที่จะใช้เวลาและพลังงานนี้ไปกับการพัฒนาตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ให้คุณค่าแก่เรา

การให้คุณค่าตนเองและการเลือกให้คุณค่าคนที่เห็นค่าของเราจะช่วยให้เรามีกำลังใจและความสุขมากขึ้นในชีวิตและการทำงาน การดูแลจิตใจและความรู้สึกของตัวเองอย่างดีจะทำให้เรามีแรงใจที่จะพัฒนาตนเองและก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น

การให้คุณค่าแก่ตนเอง

2. การทบทวนความสัมพันธ์

การทบทวนความสัมพันธ์เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีและมีความสุข เราต้องมองลึกเข้าไปในความสัมพันธ์และพิจารณาเจตนาและพฤติกรรมของคนรอบข้าง ดังนี้

 • การเคารพและห่วงใยซึ่งกันและกัน: สังคมที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและความห่วงใยต่อกัน หากพบว่ามีคนที่มาพูดจาทำร้ายเราอยู่บ่อยๆ ควรตั้งคำถามว่าเขามีเจตนาอย่างไร และความสัมพันธ์นี้ส่งผลกระทบต่อเรามากน้อยแค่ไหน
 • การประเมินเจตนา: หากพบว่าเจตนาของคนที่ทำร้ายเราไม่ได้มีความหวังดี ควรพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้มีความจำเป็นหรือไม่ การรักษาความสัมพันธ์ที่มีแต่การทำร้ายจิตใจจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีและหมดกำลังใจ
 • การถอยห่างเพื่อความสุข: การถอยห่างจากคนที่ทำร้ายเราไม่ใช่เรื่องผิด เราควรดูแลตัวเองและให้ความสำคัญกับความสุขและความสงบในชีวิต การถอยห่างอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพจิตของเรา
 • การเป็นมิตรกับตัวเอง: แม้ว่าเราจะอยากเป็นมิตรที่ดีกับทุกคน แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะเป็นมิตรกับตัวเอง การดูแลตนเองให้ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เรามีความสุขและมีพลังในการเผชิญกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต
 • ผลดีต่อทั้งสองฝ่าย: การถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ อาจส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ทำให้เราไม่ต้องเจอกับความรู้สึกแย่ๆ และอาจทำให้อีกฝ่ายได้ทบทวนพฤติกรรมของตนเองด้วย

การทบทวนความสัมพันธ์และการตัดสินใจถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเรา เป็นการแสดงถึงการเคารพและให้คุณค่ากับตัวเอง มันไม่ใช่การทำลายความสัมพันธ์ แต่เป็นการดูแลสุขภาพจิตและสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและความสุขมากขึ้น

3. เปลี่ยนมุมมองและตีความใหม่

เมื่อได้รับฟังคำที่ทำร้ายจิตใจ มักเกิดคำถามในหัวว่า “เพราะอะไร ผิดอะไร ทำไมต้องเป็นเรา ควรทำอย่างไรดี” คำถามเหล่านี้มักนำมาซึ่งความทุกข์ ทำให้เราระแวงคำพูดและสายตาผู้อื่น จนไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะกลัวจะถูกตำหนิอีก การเปลี่ยนมุมมองและการตั้งคำถามใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

แทนที่จะถามว่า “ทำไมถึงเป็นเรา?” ลองเปลี่ยนเป็น “เราได้รู้อะไรจากคำพูดเหล่านี้ และสิ่งเหล่านี้ให้ค่าอะไรกับเรา?” นี่เป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากกว่า คำพูดที่เสียดแทงทำร้ายใจ อาจแฝงข้อคิดที่แสดงถึงจุดผิดพลาด ซึ่งสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้ คำพูดเหล่านั้นอาจแสดงคุณค่าที่เรามีอยู่ในสายตาของผู้อื่นด้วย

ขั้นตอนในการตีความใหม่และใช้ประโยชน์จากคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ

 • เปลี่ยนคำถาม: แทนที่จะถามว่าทำไมถึงเป็นเรา ให้ถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากคำพูดเหล่านั้น การเปลี่ยนคำถามจะช่วยให้เราเห็นประสบการณ์ในแง่บวกและมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเอง
 • หาคุณค่าที่แฝงอยู่ในคำวิจารณ์: พิจารณาว่าคำพูดที่ลดคุณค่านั้นเกี่ยวข้องกับอะไร บางครั้งคำวิจารณ์อาจโจมตีคุณค่าที่เรามีอยู่ นั่นแสดงว่าคุณค่านั้นมีความสำคัญและมีอยู่จริงในตัวเรา
 • ใช้คำวิจารณ์เป็นแรงผลักดัน: หากพบว่าคำวิจารณ์นั้นมีข้อคิดที่สามารถพัฒนาได้ ให้ใช้มันเป็นแรงผลักดันในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
 • สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ: เมื่อเราได้เรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ร้าย ๆ ความสามารถในการรับมือกับคำวิจารณ์ในอนาคตจะเพิ่มขึ้น ทำให้เรามีความมั่นใจและความสามารถในการรักษาคุณค่าของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนมุมมองและการตีความใหม่จากคำพูดที่ทำร้ายจิตใจ จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน เห็นคุณค่าของตนเองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นต้นทุนในการสร้างความเข้มแข็งในอนาคต

เปลี่ยนมุมมองและตีความใหม่

สรุปส่งท้าย

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงานเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบ รวมถึงการดำเนินแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะส่งผลดีทั้งต่อบุคคลและองค์กรโดยรวม
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

สวัสดิการสุขภาพพนักงาน เรื่องพื้นฐานที่องค์กรต้องใส่ใจ

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่มีหลายมิติ แต่สิ่งที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การออกแบบสวัสดิการสุขภาพพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะองค์กรหรือสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ของความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือดูแลกันด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานไว้จึงควรมีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นย้ำการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…
10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

10 สัญญาณเตือน 'ภาวะสมองล้า' ปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทำงาน

‘ภาวะสมองล้า’ เป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยทำงาน ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องแข่งขันกันมากขึ้น การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ทำให้มีโอกาสดูแลสุขภาพน้อยลง…
สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

สวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิต สิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความท้าทายและความเครียด องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้ามเรื่องสุขภาพจิตของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดการขาดงาน ดังนั้น องค์กรยุคใหม่ควรมีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…