เว็บไซต์หางาน Part Time และประกาศรับสมัครงานทุกประเภท

ม.33-39-40 เช็กด่วน เงินประกันสังคม กรกฎาคม จ่ายเท่าไร ?

ม.33-39-40 เช็กด่วน เงินประกันสังคม กรกฎาคม จ่ายเท่าไร ?
ไขข้อสงสัย เงินประกันสังคม เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2567 แต่ละมาตรา อาทิ มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมดเท่าไร PartTimeTH รวมไว้ให้แล้ว ไปไขคำตอบกัน

เงินประกันสังคม กรกฎาคม 2567 ต้องจ่ายกี่บาท

1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นพนักงานประจำจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 5% ของรายได้ต่อเดือน โดยฐานค่าจ้างต่ำสุดคือ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งหมายความว่าเงินสมทบสูงสุดที่ต้องจ่ายคือ 750 บาทต่อเดือน นายจ้างจะจ่ายในอัตราเดียวกัน เมื่อรวมเงินสมทบตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทจะจ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาทต่อปี

2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมจำนวน 432 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อนำส่งตลอดทั้งปีจะรวมเป็นเงินทั้งหมด 5,184 บาทต่อปี

3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มี 3 ทางเลือกในการส่งเงินสมทบ

 • ทางเลือกที่ 1: จ่าย 70 บาทต่อเดือน ครบ 12 เดือน จ่ายทั้งหมด 840 บาทต่อปี

ทางเลือกที่ 1 คือการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีที่เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยมีอัตราค่าจ่ายเงินสมทบอยู่ที่ 70 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วย

 1. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย: การได้รับเงินทดแทนรายได้ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 2. ทุพพลภาพ: การได้รับเงินทดแทนรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในกรณีที่ทุพพลภาพ
 3. เสียชีวิต: การได้รับเงินชดเชยให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2: จ่าย 100 บาทต่อเดือน ครบ 12 เดือน จ่ายทั้งหมด 1,200 บาทต่อปี

ทางเลือกที่ 2 คือการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีต่าง ๆ รวมถึงกรณีชราภาพด้วย โดยมีอัตราค่าจ่ายเงินสมทบอยู่ที่ 100 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วย

 1. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย: การได้รับเงินทดแทนรายได้ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 2. ทุพพลภาพ: การได้รับเงินทดแทนรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในกรณีที่ทุพพลภาพ
 3. เสียชีวิต: การได้รับเงินชดเชยให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิต
 4. ชราภาพ: การได้รับเงินบำนาญหรือเงินชดเชยในช่วงเวลาที่เกษียณอายุหรือเข้าสู่วัยชรา
 • ทางเลือกที่ 3: จ่าย 300 บาทต่อเดือน ครบ 12 เดือน จ่ายทั้งหมด 3,600 บาทต่อปี

ทางเลือกที่ 3 คือการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตรา 300 บาทต่อเดือน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในหลายกรณีเพิ่มเติมจากทางเลือกที่ 1 และ 2

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับประกอบด้วย

 1. การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย: การได้รับเงินทดแทนรายได้ในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 2. ทุพพลภาพ: การได้รับเงินทดแทนรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในกรณีที่ทุพพลภาพ
 3. เสียชีวิต: การได้รับเงินชดเชยให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ในกรณีที่เสียชีวิต
 4. ชราภาพ: การได้รับเงินบำนาญหรือเงินชดเชยในช่วงเวลาที่เกษียณอายุหรือเข้าสู่วัยชรา
 5. สงเคราะห์บุตร: การได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับการดูแลบุตร

แต่ละทางเลือกจะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้

สรุปส่งท้าย

เงินประกันสังคมเป็นเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ใกล้ที่สุดหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
ติดตามประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ PartTimeTH และ Facebook หางาน Part Time งานพิเศษ ทำที่บ้าน เสาร์ อาทิตย์

Share:

ความคิดเห็น

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

บริษัท มอนเด นิสซิน รับสมัครพนักงานรายเดือน สวัสดิการเยี่ยม

บริษัท มอนเด นิสซิน รับสมัครพนักงานรายเดือน สวัสดิการเยี่ยม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในจังหวัดชลบุรี เมื่อเพจ Facebook ชื่อ “อมตะนครชลบุรี” เผยแพร่ภาพหนุ่มสาวมากกว่า…
เผยรายได้ ซูซูกิ มอเตอร์ แต่ละปีได้รายได้-กำไรต่อปีเท่าไร ?

เผยรายได้ ซูซูกิ มอเตอร์ แต่ละปีได้รายได้-กำไรต่อปีเท่าไร ?

การประกาศยุติการผลิตของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด…
อัปเดตเงินกลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน 2567 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท ?

อัปเดตเงินกลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน 2567 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท ?

อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด เงินกลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน 2567 ล่าสุด มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเงินและวันที่จะโอนเข้าบัญชีอย่างไรบ้าง…

หัวข้อ

ประกาศล่าสุด

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี 2 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…
[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

[งานราชการ] รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา โดยรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่…

บทความล่าสุด

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่มนุษย์วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย…
เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์ เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบ

เทคนิคจัดการอารมณ์เมื่อเจอกับสถานการณ์เชิงลบเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณรักษาความสมดุลทางอารมณ์และทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทาง PartTimeTH มีเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยคุณได้ โดยจะมีเทคนิคจัดการอารมณ์อย่างไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลย…